Tính năng chặn

Để chặn 1 thành viên nào đó, bạn chọn vào tên thành viên đó và sử dụng chức năng "Chặn" ở phía dưới. Điều gì xảy ra khi thành viên…

0 Comments

Mời chơi trong game

Có 2 cách để bạn mời người khác chơi với bạn. Thứ nhất, bạn có thể sử dụng tính năng mời chơi khi bạn đang ở trong bạn cờ và…

0 Comments