Thông báo cập nhật

Xin chào các bạn! Ngày mai, tức ngày 16-08-2021, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật. Số lượng ngọc trong tất cả các tài khoản sẽ được nhân lên gấp…

0 Comments

Tính năng chặn

Để chặn 1 thành viên nào đó, bạn chọn vào tên thành viên đó và sử dụng chức năng "Chặn" ở phía dưới. Điều gì xảy ra khi thành viên…

0 Comments