Hướng dẫn tạo tài khoản

Tạo tài khoản ở PlayCaro rất dễ dàng, bạn chỉ cần cung cấp tên đăng nhập (nickname chơi game của bạn) và mật khẩu.

Để bắt đầu tạo tài khoản, bạn truy cập vào menu Đăng ký và làm theo hướng dẫn.

Đăng ký tài khoản

Tên đăng nhập là nickname chơi game của bạn, bạn cần chọn tên không dấu, có độ dài từ 5 đến 20 ký tự, ví dụ như anhhungrom, sieumaucaro.

Nhập vào mật khẩu có ít nhất 6 ký tự.

Nhập lại mật khẩu lần 2 để xác nhận.

Nếu tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ thì việc đăng ký tài khoản thành công.

Đổi mật khẩu và avatar (hình đại diện) trong mục “Tài khoản”.

Leave a Reply