Bảng xếp hạng trên PlayCaro

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên tiêu chí số huy chương mà thành viên đạt được trong các giải đấu, số khiên và số ngọc tích lũy.

Để được vào bảng xếp hạng, bạn cần có trên 1000 ngọc, chỉ số đam mê từ 1 trở lên và có đăng nhập vào game trong 7 ngày gần đây. Nếu không thì tên bạn không được đưa vào bảng xếp hạng.

Việc sắp xếp các huy chương theo nguyên tắc: 1 vàng đáng giá hơn nhiều bạc, 1 bạc đáng giá hơn nhiều đồng. Các bạn lưu ý là hệ thống chỉ đếm số huy chương mà bạn đạt được trong vòng 6 tháng gần đây. Tích cực đạt thêm nhiều huy chương hơn nữa ở các giải đấu hàng tuần để giúp bạn có thứ hạng cao nhé!

Leave a Reply