Bảng xếp hạng trên PlayCaro

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên số ngọc mà người chơi đã tích lũy được.

Để được xếp hạng, bạn cần có trên 1000 ngọc, có đăng nhập vào game trong 30 ngày gần đây. Nếu không thì tên bạn không được đưa vào bảng xếp hạng.

Leave a Reply