Thông báo cập nhật

Xin chào các bạn!

Ngày mai, tức ngày 16-08-2021, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật.

Số lượng ngọc trong tất cả các tài khoản sẽ được nhân lên gấp 10 lần. Các nội dung liên quan cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện mới.

Xin trân trọng thông báo đến các bạn!

Leave a Reply