Mời chơi trong game

Có 2 cách để bạn mời người khác chơi với bạn.

Thứ nhất, bạn có thể sử dụng tính năng mời chơi khi bạn đang ở trong bạn cờ và đang giữ quân cờ X hoặc O. Khi đó lời mời của bạn xuất hiện trong khung chat và mọi người đều có thể nhìn thấy lời mời của bạn.

Chọn vào “Mời chơi” để gửi lời mời đến tất cả mọi người

Thứ hai, bạn có thể chọn vào tên riêng của người mà bạn muốn mời chơi. Cửa sổ thông tin của người chơi sẽ xuất hiện, trên đó có chức năng “Mời chơi”.

Chọn vào “Mời chơi” để mời

Leave a Reply