Cải tiến cách thức đợi người chơi

Khi bạn ngồi vào bàn cờ và đợi người chơi, bạn có thể chọn vào chức năng “Trở ra” để về phòng chính mà không cần phải thoát khỏi bàn cờ. Lúc đó bạn đang ở trạng thái chờ và có thể vào các bàn khác để xem. Khi có người khác vào bàn cờ của bạn để chơi, hệ thống sẽ thông báo cho bạn thông qua cửa sổ xác nhận “Sẵn sàng” và âm thanh báo hiệu. Nếu bạn đồng ý chơi cờ, hệ thống sẽ đưa bạn về bàn cờ của bạn để bắt đầu chơi.

Ngoài ra bạn có thể chọn vào nút “Chơi” hoặc lời mời của các thành viên khác để bắt đầu chơi!

Leave a Reply