Tính năng chặn

Để chặn 1 thành viên nào đó, bạn chọn vào tên thành viên đó và sử dụng chức năng “Chặn” ở phía dưới.

Điều gì xảy ra khi thành viên A chặn thành viên B:

  • B không nhìn thấy nội dung trò chuyện của A và ngược lại.
  • B không vào bàn do A tạo và ngược lại.
  • A và B không thể chơi cùng nhau ở bất cứ bàn nào.

Để quản lý danh sách chặn, cũng như bỏ chặn, bạn vào menu “Danh sách chặn” trong Tài khoản của bạn nhé!

Chọn vào “Chặn” để bắt đầu
Trạng thái “Đã chặn” được thể hiện đối với người bị chặn
Danh sách chặn, chọn vào “Xóa” để bỏ chặn

Leave a Reply