Giới thiệu về tính năng trò chuyện

PlayCaro hỗ trợ tính năng chat nhóm trong bàn và chat riêng giữa 2 người chơi.

Đối với chat nhóm trong bàn, khi bạn gửi tin nhắn thì tất cả mọi người đang online trong bàn đều thấy tin nhắn này. Để bắt đầu chat nhóm, bạn lưu ý phải đang chọn tab có biểu tượng chat nhóm như hình minh họa bên dưới và gõ tin nhắn của bạn vào khung nhập tin nhắn. Thành viên chính thức mới có tính năng chat nhóm.

Đối với chat riêng giữa 2 người thì chỉ có 2 người tham gia cuộc trò chuyện mới thấy được tin nhắn của nhau. Để bắt đầu chat riêng với ai đó, bạn cần chọn (click / chạm) vào tên người đó. Tên của người mà bạn cần trò chuyện có thể xuất hiện ở trên bàn cờ đang chơi, trong danh sách khán giả hoặc trong danh sách kỳ thủ đang online.

Chat nhóm trong bàn
Chat riêng

Chat nhóm hỗ trợ lưu trữ 100 tin nhắn sau cùng trong vòng 1 giờ. Bạn lưu ý là không phải bạn có thể nhìn được tất cả các tin nhắn trong bàn. Bạn sẽ đọc được các tin nhắn trong bàn của chat nhóm nếu:

  • Bạn đang ở trong bàn đó khi tin nhắn được gửi.
  • Hoặc bạn có tham gia cuộc trò chuyện nhóm (tức là có gửi tin nhắn cho nhóm) trong vòng 5 phút trở lại đây. Ví dụ bạn đang trò chuyện ở bàn 1, sau đó bạn di chuyển qua bàn 2 và ở lại bàn 2 trong vòng 3 phút thì những tin nhắn trong vòng 3 phút đó có ở bàn 1 thì bạn vẫn xem được khi trở lại bàn 1.

Chat riêng không hỗ trợ đọc lại tin nhắn và gửi tin nhắn khi người nhận không trực tuyến.

Leave a Reply