Tính năng “Mời chơi”

Bạn có thể sử dụng tính năng “Mời chơi” để mời những người chơi cờ đang online.

Để bắt đầu mời, bạn cần vào bàn cờ và là người chơi giữ quân cờ X hoặc O. Trước khi thực hiện mời, bạn có thể cấu hình bàn cờ cho phù hợp theo ý của bạn, ví dụ như thời gian suy nghĩ tối đa. Chọn vào nút “Mời chơi” để mời.

Lời mời của bạn sẽ được gửi đến tất cả những người chơi đang online. Nó được hiển thị trong khung chat của người nhận. Nếu người nhận chấp nhận lời mời của bạn bằng cách chọn vào lời mời thì game sẽ đưa người nhận đến bàn cờ của bạn. Hãy đợi trong vài phút để người được mời đến bàn cờ của bạn!

Vào bàn cờ và chọn “Mời chơi” để bắt đầu mời
Lời mời hiển thị trong khung chat của người nhận

This Post Has One Comment

Leave a Reply