Đăng ký tài khoản

Tên đăng nhập có chiều dài từ 5 đến 20 ký tự, chỉ bao gồm chữ và số.
Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.
Nhập lại mật khẩu để xác nhận.
Nhập lại chính xác mã bảo vệ ở trên.
Quy định sử dụng

Khi tạo tài khoản và tham gia chơi ở PlayCaro, bạn cần tuân theo các quy định sau:

1. Hãy tử tế và lịch sự.

2. Tránh lời nói khó chịu hoặc bắt nạt.

3. Không đăng quảng cáo hoặc tin rác.

4. Tôn trọng quyền riêng tư của mọi người, những gì được chia sẻ ở trang web này nên ở lại trong này.

Tài khoản vi phạm sẽ bị chặn truy cập.