Có gì mới?

Ngày 22/2/2021: Bổ sung thông tin giới tính vào tài khoản của thành viên. Ngày 4/2/2021: Cập nhật luật 1: cần tạo đúng 5 quân cờ để chiến thắng, từ…

0 Comments

Thông báo tạm dừng

Với mong muốn cổ vũ tinh thần học tập của các bạn học sinh - sinh viên trong mùa thi, từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020,…

0 Comments