Tổng kết chương trình “Chơi Caro, nhận nón Pro”

Xin chúc mừng các bạn sau đây sẽ nhận được quà của chương trình “Chơi Caro, nhận nón Pro” diễn ra từ ngày 1/10/2020 đến ngày 31/12/2020.

Các bạn vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi bao gồm: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ. Tất cả thông tin đều được bảo mật, chỉ được sử dụng cho mục đích giao hàng. Để gửi thông tin, bạn đăng nhập vào tài khoản và vào trang “Tài khoản”, chọn vào nút “Gửi thông tin”.

TênTổng số ván cờ đã chơi
nhatmai1009
zzzkedanhcapzzz756
khanh150406750
gatamky2014601
dangphuoctri551

Khi nào các bạn sẽ nhận được quà?

PlayCaro sẽ tiếp nhận việc gửi thông tin của các bạn trong vòng 5 ngày, sau đó chúng tôi sẽ chuẩn bị và gửi quà cho các bạn thông qua dịch vụ giao hàng.

  • Từ ngày 2/1/2021 đến ngày 6/1/2021: tiếp nhận việc gửi thông tin.
  • Từ ngày 7/1/2021 đến ngày 16/1/2021: chuẩn bị và gửi quà.

Leave a Reply