Thử nghiệm tính năng “Trang trí bàn cờ”

Truy cập tính năng “Trang trí bàn cờ” từ menu chính hoặc thanh công cụ “Thiết lập” ở phía dưới trang.

Việc trang trí rất đơn giản. Đầu tiên bạn cần chọn mẫu lát nền ô, sau đó bạn chọn vào các ô trên bàn cờ cần trang trí. Bạn lưu ý là không thể trang trí ô trung tâm và tổng số ô trang trí không được vượt quá 180 ô. Ô cờ được trang trí thì không đi vào được khi chơi.

Bàn cờ được trang trí gọi là bàn cờ cá nhân. Khi tạo bàn, bạn có thêm tùy chọn là chọn bàn cờ tiêu chuẩn hay bàn cờ cá nhân của bạn.

Trang trí bàn cờ của bạn
Chơi cờ trong bàn cờ cá nhân được trang trí của bạn

Leave a Reply