Thợ săn kho báu - Chạy thử lần 5 - Có giải thưởng

Giải đấu đã kết thúc

Thợ săn kho báu là một hoạt động trên game nhằm tạo không khí sôi nổi.

Nội dung: thi đấu Caro, mỗi người chơi có 3 mạng, thời gian suy nghĩ tối đa cho mỗi người chơi ở mỗi ván là 5 phút, khai cuộc theo phương thức Long Pro. Thi đấu qua nhiều vòng và ghép cặp ngẫu nhiên. Bàn cờ bình thường và bàn cờ hình chữ X được sử dụng luân phiên.

Giải thưởng: 1 giải thưởng duy nhất cho người có số điểm cao nhất, giải thưởng là thẻ điện thoại 20.000đ.

Cách thức tham gia: không cần đăng ký, khi đến giờ bạn online ở Trang chủ và nhấn vào "Tham gia".

Quy định: đây là phiên bản chạy thử, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra thì giải đấu sẽ bị hủy và tiếp tục chạy thử trong lần tiếp theo.

Thời gian: 19:00 | 15.02.2021

Kết quả thi đấu
# Kỳ thủ Thắng Giải thưởng
1 bestcaro07
2 lorion16
3 babyboss04
4 cuiganhat02
5 nhatmai01
6 manchausa01
7 lamcaro00
8 namcute0600
Các vòng đấu
Vòng 1
namcute06 - lorion 19:06
bestcaro - manchausa 19:06
babyboss - lamcaro 19:07
cuiganhat - nhatmai 19:11
Vòng 2
namcute06 - bestcaro 19:15
manchausa - babyboss 19:19
Vòng 3
bestcaro - cuiganhat 19:21
nhatmai - babyboss 19:21
Vòng 4
lorion - babyboss 19:27
cuiganhat - bestcaro 19:28
nhatmai - manchausa 19:29
Vòng 5
bestcaro - babyboss 19:33
lorion - nhatmai 19:34
Vòng 6
babyboss - cuiganhat 19:37
bestcaro - lorion 19:38
Vòng 7
babyboss - bestcaro 19:40
Vòng 8
lorion - bestcaro 19:43
Vòng 9
lorion - bestcaro 19:47
Vòng 10
bestcaro - lorion 19:54