Bảng xếp hạng
Kỳ thủ Cấp bậc Hạng Ngọc
scp67892021 Siêu cấp X 1 6251
thanhthanh2k7 Siêu cấp VII 2 4035
lamcaro Siêu cấp VI 3 3390
gatamky2020 Siêu cấp V 4 2444
phuongkitty Siêu cấp III 5 1756
rip001 Siêu cấp III 6 1735
yellowrain Siêu cấp II 7 1473
thanhthanh2k8 Siêu cấp II 8 1032
cuong97 Siêu cấp II 9 1016
ladieubong Siêu cấp I 10 840
nhatmai Siêu cấp I 11 830
newnew Siêu cấp I 12 535
canhty Cao cấp III 13 447
nan007 Cao cấp III 14 419
freedomman Cao cấp III 15 418
sieucaothu0508 Cao cấp II 16 369
kehuydiet2802 Cao cấp II 17 344
director Cao cấp II 18 336
skywalker Cao cấp II 19 302
congiola Cao cấp I 20 282
covid19 Cao cấp I 21 264
galam Cao cấp I 22 255
bestcaro Cao cấp I 23 236
forfun Cao cấp I 24 231
nguyenvuhoang21 Cao cấp I 25 227
gatamky2014 Cao cấp I 26 214
haicuibap Cao cấp I 27 214
pistachio Cao cấp I 28 212
hikaru Cao cấp I 29 211
husky0403 Cao cấp I 30 210
junz2222 Cao cấp I 31 204
adorabat Cao cấp I 32 203
vhtsmart Cao cấp I 33 203
botran Cao cấp I 34 202
cfchp Cao cấp I 35 200
cudongtai Cao cấp I 36 200
hoangngoan Cao cấp I 37 199
silvermoon Cao cấp I 38 50
anansieukute Cao cấp I 39 30
babyboss Trung cấp III 40 174
kythutudo Trung cấp III 41 174
thanhlong Trung cấp III 42 171
luvie Trung cấp III 43 170
cuccu Trung cấp III 44 169
ltb0506 Trung cấp III 45 159
tuyen0088 Trung cấp III 46 158
shupapol Trung cấp III 47 156
ddd1906 Trung cấp III 48 154
cuiganhat Trung cấp III 49 146
fucklife Trung cấp III 50 143
owler Trung cấp III 51 142
phonggaf Trung cấp III 52 135
vnvodich1 Trung cấp III 53 133
shiomi Trung cấp III 54 111
xumy123321 Trung cấp III 55 96
sauminh Trung cấp II 56 152
giohoang Trung cấp II 57 150
moitapchoi1 Trung cấp II 58 143
zippp Trung cấp II 59 114
keyofbeauty Trung cấp II 60 106
assakyr Trung cấp II 61 100
tonyus Trung cấp II 62 100
khoangcach Trung cấp II 63 99
dinhvanvoi Trung cấp II 64 96
tancong6789 Trung cấp II 65 91
paduc Trung cấp II 66 82
quangquang Trung cấp II 67 59
hieuhieuhieu Trung cấp II 68 55
pepopo Trung cấp II 69 54
bangtam2312 Trung cấp II 70 14
dembuon Trung cấp II 71 10
qindy Trung cấp II 72 10
mjetran Trung cấp II 73 7
huongkute Trung cấp II 74 1
duyen10 Trung cấp II 75 1
activate Trung cấp I 76 78
ttntvt Trung cấp I 77 68
trunghieu87 Trung cấp I 78 67
thangchin Trung cấp I 79 65
buumbuum Trung cấp I 80 61
kentpham Trung cấp I 81 60
moitapchoi Trung cấp I 82 60
t2ent6six Trung cấp I 83 59
matbiec Trung cấp I 84 59
buoidayne Trung cấp I 85 58
gafbuwj Trung cấp I 86 56
buitoi21 Trung cấp I 87 53
anhngheo Trung cấp I 88 50
tuoiconrong Trung cấp I 89 48
because Trung cấp I 90 48
wwwwwwwww Trung cấp I 91 47
nguyenvancu Trung cấp I 92 39
meoww Trung cấp I 93 35
kidboy Trung cấp I 94 32
serahwang Trung cấp I 95 30
heoconhamchoi Trung cấp I 96 25
suoingoc Trung cấp I 97 25
phuongminh Trung cấp I 98 19
hoadongtien00 Trung cấp I 99 17
happy123 Trung cấp I 100 16