Bảng xếp hạng
Kỳ thủ Cấp bậc Hạng Ngọc
scp67892021 Siêu cấp X 1 9462
lamcaro Siêu cấp X 2 6880
cuong97 Siêu cấp IX 3 5322
ltb0506 Siêu cấp VII 4 4272
thanhthanh2k7 Siêu cấp VII 5 4153
yellowrain Siêu cấp VII 6 4011
tapsu Siêu cấp IV 7 2107
rip001 Siêu cấp IV 8 2067
sauminh Siêu cấp IV 9 2063
silvermoon Siêu cấp III 10 1882
ladieubong Siêu cấp III 11 1712
trungtcc Siêu cấp III 12 1416
vuaphapthuatkybi Siêu cấp III 13 991
lamcaro2 Siêu cấp III 14 510
nguyentam2k Siêu cấp II 15 1209
sbc1111 Siêu cấp II 16 1113
quangquang Siêu cấp II 17 991
nhatmai Siêu cấp II 18 782
dunglun Siêu cấp I 19 882
nan007 Siêu cấp I 20 750
thanhlong Siêu cấp I 21 725
freedomman Siêu cấp I 22 692
arsenalfc96 Siêu cấp I 23 680
dinhvanvoi Siêu cấp I 24 648
gup222 Siêu cấp I 25 608
minhkhoi Siêu cấp I 26 569
canhty Siêu cấp I 27 549
thanhdat19992894 Siêu cấp I 28 254
scary278 Siêu cấp I 29 215
fucklife Siêu cấp I 30 148
vikend Siêu cấp I 31 89
quachdozz Siêu cấp I 32 19
lasaurieng Cao cấp III 33 352
nhimxu Cao cấp III 34 6
kehuydiet2802 Cao cấp II 35 378
director Cao cấp II 36 358
vuhoang21 Cao cấp II 37 357
moitapchoi1 Cao cấp II 38 344
haicuibap Cao cấp II 39 339
congiola Cao cấp II 40 196
bangbang Cao cấp II 41 187
vanvolang Cao cấp II 42 32
jang80 Cao cấp II 43 14
toanluf Cao cấp II 44 11
anhdaytop1 Cao cấp II 45 10
mayakieu Cao cấp II 46 10
huynhbaobao Cao cấp II 47 4
kentpham Cao cấp II 48 1
buibuon Cao cấp II 49 1
galam Cao cấp I 50 290
vodanh123 Cao cấp I 51 284
tapsu1 Cao cấp I 52 283
minhquan58 Cao cấp I 53 281
gomoko Cao cấp I 54 247
ilovekimyen1999 Cao cấp I 55 243
honeymoon1991 Cao cấp I 56 231
phongvan Cao cấp I 57 217
botbien Cao cấp I 58 215
vhtsmart Cao cấp I 59 211
tinhthoixotxa Cao cấp I 60 210
dangky1lan Cao cấp I 61 209
aquadogkr1 Cao cấp I 62 205
lqdoan Cao cấp I 63 203
husky0403 Cao cấp I 64 201
emthuonganh Cao cấp I 65 199
forfun Cao cấp I 66 189
buitoi21 Cao cấp I 67 133
covid19 Cao cấp I 68 94
option Cao cấp I 69 62
huongkute Cao cấp I 70 34
xuanthupro Cao cấp I 71 29
mikochan Cao cấp I 72 21
alphax Cao cấp I 73 18
ngocruby9x Cao cấp I 74 16
babyboss Cao cấp I 75 12
nammien Cao cấp I 76 10
phungtien Cao cấp I 77 10
thutrang Cao cấp I 78 6
baniphonere Cao cấp I 79 1
zalinh Trung cấp III 80 192
caothudauroi123 Trung cấp III 81 179
cuiganhat Trung cấp III 82 165
matbiec21 Trung cấp III 83 156
kythutudo Trung cấp III 84 124
tuantu123 Trung cấp III 85 104
moitapchoi Trung cấp III 86 62
phonggaf Trung cấp III 87 43
cuccu Trung cấp III 88 41
h2so4 Trung cấp III 89 25
socnau Trung cấp III 90 17
heokool Trung cấp III 91 10
beyeupk Trung cấp III 92 10
kyhoi Trung cấp III 93 9
namden2232 Trung cấp III 94 1
trannhat Trung cấp II 95 103
buumbuum Trung cấp II 96 102
blackzk Trung cấp II 97 102
lovekr01 Trung cấp II 98 101
dembuon Trung cấp II 99 89
duyen10 Trung cấp II 100 67