Bảng xếp hạng
Kỳ thủ Hạng Giải thưởng Ngọc Cấp bậc
director 1 2 1 525 Siêu cấp I
bongdem12321 2 2 716 Siêu cấp I
lukaku 3 1 1358 Siêu cấp II
thanhthanh2k8 4 1 1201 Siêu cấp II
cuong97 5 2 4823 Siêu cấp VIII
kungfugirl 6 1 6666 Siêu cấp X
sugarbaby 7 1 877 Siêu cấp I
rip001 8 2 6146 Siêu cấp X
vuaphapthuatkybi 9 2 5661 Siêu cấp X
pianooo 10 1 225 Cao cấp I
hochitrung 11 10117 Siêu cấp X
thanhthanh2k7 12 10100 Siêu cấp X
lamcaro2 13 8689 Siêu cấp X
lamcaro 14 6927 Siêu cấp X
tava123 15 5202 Siêu cấp IX
ltb0506 16 4921 Siêu cấp VIII
arsenalfc96 17 4730 Siêu cấp VIII
yellowrain 18 4055 Siêu cấp VII
huyyeurin 19 3058 Siêu cấp VI
silvermoon 20 2759 Siêu cấp V
sauminh 21 2291 Siêu cấp IV
ladieubong 22 2200 Siêu cấp IV
dunglun 23 2067 Siêu cấp IV
botran 24 1818 Siêu cấp III
vodanh123 25 1709 Siêu cấp III
quangquang 26 1577 Siêu cấp III
nhamdoanhdoanh 27 1545 Siêu cấp III
covid19 28 1480 Siêu cấp II
bikty 29 1422 Siêu cấp II
kamichan 30 1366 Siêu cấp II
thuyyy 31 1357 Siêu cấp II
muvodoi 32 1315 Siêu cấp II
kingcaroone 33 1311 Siêu cấp II
nhockiv 34 1248 Siêu cấp II
annaa99 35 1124 Siêu cấp II
sbc1111 36 1102 Siêu cấp II
gacontapdi1 37 1047 Siêu cấp II
lee16 38 1004 Siêu cấp II
minhkhoi 39 917 Siêu cấp I
shiomi 40 897 Siêu cấp I
trungquan1602 41 853 Siêu cấp I
manchausa 42 823 Siêu cấp I
phamphuhung 43 657 Siêu cấp I
dinhvanvoi 44 648 Siêu cấp I
trungboy 45 648 Siêu cấp I
botbien 46 630 Siêu cấp I
uefalona 47 624 Siêu cấp I
ionplus 48 579 Siêu cấp I
sabo2412 49 553 Siêu cấp I
minhquan58 50 546 Siêu cấp I
balong 51 519 Siêu cấp I
congiola 52 516 Siêu cấp I
trungtc 53 505 Siêu cấp I
keyofbeauty 54 503 Siêu cấp I
tuantu123 55 502 Siêu cấp I
uyensmile0609 56 501 Siêu cấp I
chubin1999 57 501 Siêu cấp I
pistachio 58 495 Cao cấp III
freedomman 59 484 Cao cấp III
hitlerhainao 60 476 Cao cấp III
ilovekimyen1999 61 469 Cao cấp III
cachepomdua 62 466 Cao cấp III
diemcaro04999 63 462 Cao cấp III
surewin 64 452 Cao cấp III
lasaurieng 65 442 Cao cấp III
zalinh 66 432 Cao cấp III
nhavodich 67 414 Cao cấp III
missnl 68 390 Cao cấp II
nguyenhungthcsvts 69 383 Cao cấp II
longhung 70 375 Cao cấp II
phuhung 71 374 Cao cấp II
oxoxox 72 362 Cao cấp II
husky0403 73 360 Cao cấp II
moitapchoi1 74 359 Cao cấp II
cuibap00 75 339 Cao cấp II
huong2k6 76 322 Cao cấp II
dng412 77 318 Cao cấp II
chiukonoi 78 315 Cao cấp II
junz2222 79 310 Cao cấp II
danhtoanthua 80 295 Cao cấp I
fanskytran 81 286 Cao cấp I
choivuithoi 82 268 Cao cấp I
honeymoon1991 83 264 Cao cấp I
muaxuan123 84 255 Cao cấp I
uizaaaaa 85 251 Cao cấp I
gomoko 86 250 Cao cấp I
hdmi2000 87 249 Cao cấp I
saobang 88 246 Cao cấp I
bestcaro 89 236 Cao cấp I
dungnhinlai 90 231 Cao cấp I
tu8160 91 227 Cao cấp I
matran1 92 226 Cao cấp I
lovekr01 93 226 Cao cấp I
divangdaxa 94 220 Cao cấp I
emthuonganh 95 220 Cao cấp I
dangtiendung 96 219 Cao cấp I
hikaru 97 217 Cao cấp I
london12 98 217 Cao cấp I
dangky1lan 99 215 Cao cấp I
thesadboy1989 100 214 Cao cấp I