Giải Caro C4

Giải đấu đã kết thúc

Chơi cờ Caro, giải thưởng bao gồm:

  • Giải nhất: huy chương vàng, 50.000 ngọc, quà tặng trị giá 50.000 đồng.
  • Giải nhì: huy chương bạc, 30.000 ngọc, quà tặng trị giá 30.000 đồng.
  • Giải ba: huy chương đồng, 20.000 ngọc, quà tặng trị giá 20.000 đồng.
  • 3 giải khuyến khích: các bạn đạt thứ hạng 4, 5 và 6, mỗi bạn nhận 10.000 ngọc.

Thời gian suy nghĩ tối đa dành cho mỗi người chơi trong mỗi ván đấu phụ thuộc số người còn lại trong giải đấu:

  • Còn từ 3 người trở xuống: 15 phút.
  • Còn từ 6 người trở xuống: 12 phút.
  • Còn từ 9 người trở xuống: 9 phút.
  • Còn từ 12 người trở xuống: 6 phút.
  • Các trường hợp khác: 3 phút.

Khi tham gia thi đấu, bạn đồng ý với cam kết thi đấu trung thực, không gian lận dưới mọi hình thức!

Thời gian: 20:00 | 22.08.2021

Kết quả thi đấu
# Kỳ thủ Thắng Giải thưởng
1 director210
2 kungfugirl010
3 trasua07
4 dongianlaso104
5 launchsite04
6 husky03
7 nhockiv03
8 phamvo03
9 romantic02
10 sabo241201
11 cuong9701
12 minhcaro01
13 nganhuong01
14 robin01
15 linda00
16 direcottr00
17 tussp12300
18 hieuga00
Các vòng đấu
Vòng 1
dongianlaso1 - tussp123 20:11
minhcaro - direcottr 20:11
nhockiv - sabo2412 20:11
romantic - director 20:12
linda - robin 20:12
launchsite - phamvo 20:13
husky - kungfugirl 20:14
Vòng 2
nganhuong - tussp123 20:19
trasua - cuong97 20:19
direcottr - phamvo 20:20
director - sabo2412 20:20
robin - husky 20:20
dongianlaso1 - minhcaro 20:20
hieuga - nhockiv 20:21
linda - romantic 20:23
launchsite - kungfugirl 20:23
Vòng 3
sabo2412 - kungfugirl 20:26
director - direcottr 20:26
phamvo - cuong97 20:26
nhockiv - nganhuong 20:26
husky - hieuga 20:27
robin - dongianlaso1 20:27
launchsite - romantic 20:28
trasua - linda 20:30
Vòng 4
sabo2412 - director 20:35
husky - cuong97 20:35
dongianlaso1 - nhockiv 20:36
phamvo - romantic 20:36
robin - kungfugirl 20:37
launchsite - minhcaro 20:37
nganhuong - trasua 20:38
Vòng 5
launchsite - director 20:40
phamvo - minhcaro 20:41
trasua - dongianlaso1 20:42
husky - nhockiv 20:43
romantic - kungfugirl 20:50
Vòng 6
kungfugirl - phamvo 20:54
husky - trasua 20:54
dongianlaso1 - director 21:02
launchsite - nhockiv 21:03
Vòng 7
trasua - launchsite 21:23
Vòng 8
director - trasua 21:42
Vòng 9
director - kungfugirl 22:04
Vòng 10
kungfugirl - trasua 22:11
Vòng 11
kungfugirl - trasua 22:29
Vòng 12
director - kungfugirl 22:42
Vòng 13
kungfugirl - director 23:00
Vòng 14
director - kungfugirl 23:12