Caro Party - Chạy thử lần 2 - Có giải thưởng

Giải đấu đã kết thúc

Caro Party thực sự là một buổi tiệc dành cho những người yêu thích Caro. Mỗi người chơi sẽ được thi đấu thỏa thích với 10 mạng, tuy nhiên số vòng đấu chỉ giới hạn tối đa là 15 vòng. Khai cuộc theo phương thức Pro và thời gian suy nghĩ tối đa 5 phút cho mỗi người chơi được áp dụng.

Cách thức tham gia: không cần đăng ký, khi đến giờ bạn online ở Trang chủ và nhấn vào "Tham gia".

Quy định:

  • Người chơi cam kết thi đấu trung thực, bằng chính thực lực của mình, không sử dụng bất cứ phần mềm hỗ trợ nào để tạo sự công bằng cho tất cả người tham gia.
  • Trường hợp giải đấu gặp sự cố, giải đấu sẽ bị hủy và tổ chức lại trong lần tiếp theo.

Giải thưởng: 1 giải thưởng duy nhất cho người đứng đầu là thẻ điện thoại trị giá 10.000đ.

Thời gian: 20:00 | 19.02.2021

Kết quả thi đấu
# Kỳ thủ Thắng Giải thưởng
1 moitapchoi711
2 sweetberry611
3 rip002510
4 tuyen008868
5 hikaru26
6 haicuibap25
7 manchausa02
8 ttntvt01
9 justforfun01
10 scp6789202100
11 fnckboiz00
Các vòng đấu
Vòng 1
moitapchoi - scp67892021 20:06
sweetberry - haicuibap 20:07
hikaru - manchausa 20:07
rip002 - ttntvt 20:08
Vòng 2
sweetberry - manchausa 20:11
moitapchoi - tuyen0088 20:11
hikaru - scp67892021 20:12
Vòng 3
ttntvt - moitapchoi 20:14
sweetberry - hikaru 20:15
haicuibap - rip002 20:17
Vòng 4
tuyen0088 - manchausa 20:21
ttntvt - hikaru 20:22
rip002 - sweetberry 20:23
haicuibap - scp67892021 20:23
Vòng 5
ttntvt - sweetberry 20:26
manchausa - rip002 20:26
moitapchoi - haicuibap 20:27
scp67892021 - tuyen0088 20:27
Vòng 6
scp67892021 - rip002 20:29
haicuibap - tuyen0088 20:31
sweetberry - hikaru 20:32
manchausa - moitapchoi 20:34
Vòng 7
moitapchoi - sweetberry 20:36
rip002 - tuyen0088 20:38
manchausa - scp67892021 20:39
hikaru - haicuibap 20:40
Vòng 8
scp67892021 - sweetberry 20:42
manchausa - haicuibap 20:48
rip002 - moitapchoi 20:48
Vòng 9
scp67892021 - haicuibap 20:54
manchausa - rip002 20:55
tuyen0088 - sweetberry 20:55
Vòng 10
rip002 - hikaru 21:05
manchausa - sweetberry 21:06
tuyen0088 - scp67892021 21:08
Vòng 11
haicuibap - tuyen0088 21:10
moitapchoi - sweetberry 21:10
rip002 - hikaru 21:14
Vòng 12
hikaru - tuyen0088 21:18
Vòng 13
haicuibap - rip002 21:31
sweetberry - tuyen0088 21:32
Vòng 14
moitapchoi - rip002 21:40
Vòng 15
tuyen0088 - moitapchoi 21:43
rip002 - sweetberry 21:45