Bảng xếp hạng
Kỳ thủ Hạng Giải thưởng Ngọc Cấp bậc
cutibinhchau 101 212 Cao cấp I
scary278 102 212 Cao cấp I
dangkyqd 103 208 Cao cấp I
cam99 104 207 Cao cấp I
admin 105 202 Cao cấp II
manii 106 201 Cao cấp I
roimaitoiduaem 107 201 Cao cấp I
endlesslove 108 201 Cao cấp I
forfun 109 199 Trung cấp III
gahapchao 110 194 Trung cấp III
thanhphomuabay 111 192 Trung cấp III
lenhhoxung 112 186 Trung cấp III
quanglb2001 113 178 Trung cấp III
chimtrongnoinho 114 169 Trung cấp III
zippp 115 169 Trung cấp III
bacgiang98 116 168 Trung cấp III
concua6 117 168 Trung cấp III
zoeli 118 167 Trung cấp III
xuanhiena3 119 160 Trung cấp III
baniphonere 120 157 Trung cấp III
fama1299 121 156 Trung cấp III
concua2 122 152 Trung cấp III
gacondichoi 123 152 Trung cấp III
laban3 124 149 Trung cấp II
shgdvacacsfdtc7 125 148 Trung cấp II
minhkhai 126 147 Trung cấp II
tienphat363 127 147 Trung cấp II
dolphin 128 147 Trung cấp II
myhangsg 129 146 Trung cấp II
ngocluan 130 146 Trung cấp II
vnhello 131 144 Trung cấp II
embht 132 142 Trung cấp II
traitimbuon 133 139 Trung cấp II
support 134 133 Trung cấp II
huongjep 135 132 Trung cấp II
kythutudo 136 132 Trung cấp II
hoangtuanemb 137 131 Trung cấp II
fujiwarasai 138 130 Trung cấp II
concua1 139 130 Trung cấp II
a4toto 140 129 Trung cấp II
apollo 141 126 Trung cấp II
lamtruong 142 124 Trung cấp II
viphung 143 123 Trung cấp II
trucmai 144 121 Trung cấp II
thaivanbi 145 120 Trung cấp II
loclatoi 146 116 Trung cấp II
yingying 147 116 Trung cấp II
hieulnt 148 115 Trung cấp II
dangnhungoclinh 149 115 Trung cấp II
cuacon1 150 114 Trung cấp II
serahwang 151 114 Trung cấp II
johanliebert 152 113 Trung cấp II
emgalam 153 113 Trung cấp II
concua4 154 113 Trung cấp II
vichea20 155 113 Trung cấp II
kienmai 156 112 Trung cấp II
laban7 157 112 Trung cấp II
concua8 158 110 Trung cấp II
laban2 159 109 Trung cấp II
dksdud 160 108 Trung cấp II
hihi112 161 107 Trung cấp II
gafbuwj 162 107 Trung cấp II
minh256667tv 163 106 Trung cấp II
thienthansau 164 104 Trung cấp II
huemy 165 104 Trung cấp II
phamthao 166 103 Trung cấp II
thanhga 167 102 Trung cấp II
tuongsinh 168 102 Trung cấp II
london8 169 101 Trung cấp II
vichea5 170 100 Trung cấp II
cpcnarin12 171 99 Trung cấp I
chimvaolangquen 172 99 Trung cấp I
songgio 173 99 Trung cấp I
gamevui 174 98 Trung cấp I
cuacua123 175 98 Trung cấp I
ha789 176 98 Trung cấp I
almirachiing 177 98 Trung cấp I
haynoiloichiatay 178 98 Trung cấp I
baygiothangmay 179 97 Trung cấp I
hoaanhdao2008 180 97 Trung cấp I
laban6 181 97 Trung cấp I
concua5 182 96 Trung cấp I
playcaro20 183 95 Trung cấp I
matran 184 94 Trung cấp I
tsuyoi 185 94 Trung cấp I
werfgh 186 94 Trung cấp I
tuan191992 187 93 Trung cấp I
hominhtrikk 188 91 Trung cấp I
mayakieu 189 91 Trung cấp I
son23 190 91 Trung cấp I
tranhang07 191 90 Trung cấp I
thuykien 192 90 Trung cấp I
motngaymuadong 193 89 Trung cấp I
ngang123 194 89 Trung cấp I
sitaile 195 88 Trung cấp I
paduc 196 88 Trung cấp I
tahuy 197 87 Trung cấp I
cpcnarin1 198 87 Trung cấp I
cumeo 199 87 Trung cấp I
khiconjx 200 87 Trung cấp I