Bảng xếp hạng
Kỳ thủ Cấp bậc Hạng Ngọc
cobebencuaso Trung cấp I 101 18
hoadongtien00 Trung cấp I 102 17
nhibuong Trung cấp I 103 16
toxuanhoang Trung cấp I 104 16
nhocyeusky Trung cấp I 105 15
thythy2021 Trung cấp I 106 15
nonamevn Trung cấp I 107 15
thuykien Trung cấp I 108 14
khiconjx Trung cấp I 109 14
pingpong Trung cấp I 110 13
ngocluan Trung cấp I 111 13
saosaysua Trung cấp I 112 12
alphax Trung cấp I 113 12
buonnhoem Trung cấp I 114 11
lvtrung Trung cấp I 115 11
chuotmom Trung cấp I 116 11
nttthuy Trung cấp I 117 10
huynhbaobao Trung cấp I 118 10
nguyenhonganh Trung cấp I 119 10
sieutron Trung cấp I 120 10
vientuong Trung cấp I 121 9
onlytrust Trung cấp I 122 9
vnnguyendung Trung cấp I 123 9
thutrang Trung cấp I 124 9
kyhoi Trung cấp I 125 8
heodat91 Trung cấp I 126 8
nguyentri10x Trung cấp I 127 7
phuongxoan Trung cấp I 128 6
nguoivohinh Trung cấp I 129 5
mailady Trung cấp I 130 5
thuphuongle99 Trung cấp I 131 5
ngannguyen Trung cấp I 132 3
lanthanh Trung cấp I 133 2
lyquoc Trung cấp I 134 2
vanvolang Trung cấp I 135 2
tahuuson Trung cấp I 136 2
trunghieu87 Trung cấp I 137 1
hoaanhdao2008 Trung cấp I 138 1
nammien Trung cấp I 139 1
xuanthupro Trung cấp I 140 1
vangbacdaquy Trung cấp I 141 1
nhimxu Trung cấp I 142 1
lexuan22 Trung cấp I 143 1
happy123 Trung cấp I 144 1
nht1309 Sơ cấp III 145 46
lovekr01 Sơ cấp III 146 42
ngocsonhb Sơ cấp III 147 40
chuotbobo Sơ cấp III 148 37
dangky1lan Sơ cấp III 149 36
itchoicaro2k Sơ cấp III 150 32
heoxixoan Sơ cấp III 151 32
tranngocbaothy Sơ cấp III 152 31
dungtrieu Sơ cấp III 153 31
gioitinh Sơ cấp III 154 30
heokool Sơ cấp III 155 30
army10 Sơ cấp III 156 28
giodaingan Sơ cấp III 157 27
vuabip Sơ cấp III 158 26
nhipcautre21 Sơ cấp III 159 25
dolphin Sơ cấp III 160 25
hanhphucvotan Sơ cấp III 161 24
phungtien Sơ cấp III 162 23
lemaipa Sơ cấp III 163 22
luckystar Sơ cấp III 164 21
binhnhi Sơ cấp III 165 21
phuongkarry Sơ cấp III 166 21
mavuong Sơ cấp III 167 19
tuanlongtt Sơ cấp III 168 19
mikochan Sơ cấp III 169 19
trucmai Sơ cấp III 170 14
tranhang07 Sơ cấp III 171 14
nkocdethuong Sơ cấp III 172 14
quangmetro Sơ cấp III 173 14
khoailangnuong Sơ cấp III 174 12
beyeupk Sơ cấp III 175 12
luke911 Sơ cấp III 176 11
yumkhin Sơ cấp III 177 11
vesau Sơ cấp III 178 10
hieula Sơ cấp III 179 10
changtraivotinh035 Sơ cấp III 180 10
quachdozz Sơ cấp III 181 10
badboy Sơ cấp III 182 10
thienthan999 Sơ cấp III 183 10
totoro Sơ cấp III 184 10
yoshida Sơ cấp III 185 10
thuong95 Sơ cấp III 186 9
hamynn Sơ cấp III 187 9
toanluf Sơ cấp III 188 9
chauky77 Sơ cấp III 189 9
b1998 Sơ cấp III 190 8
happykid76 Sơ cấp III 191 7
nhatvy2291 Sơ cấp III 192 7
dorabase Sơ cấp III 193 6
thaomoc Sơ cấp III 194 5
thuytinhkhoc Sơ cấp III 195 5
viphung Sơ cấp III 196 5
jang80 Sơ cấp III 197 4
socnau Sơ cấp III 198 3
heoway Sơ cấp III 199 3
asdmobile Sơ cấp III 200 2