tintinxinhdep
  • Hạng 118
  • Ngọc 1,120
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tintinxinhdep8 - 2 namvifon