cuongnv1013
  • Hạng 23
  • Ngọc 7,796
  • Tỉ lệ thắng 98.39%
  • Chỉ số xã hội 62
  • Chỉ số đam mê 10.77
  • Thời gian tham gia 1 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cuongnv10135 - 1 meokitty
cuongnv101326 - 24 yumkhin
cuongnv10137 - 0 ellis
cuongnv10131 - 0 msphan123
cuongnv10131 - 0 phameco
cuongnv10131 - 0 bangtam2312
cuongnv10138 - 1 thuytinhkhoc
cuongnv10132 - 0 hdmi2000
cuongnv10135 - 2 tahuy
cuongnv10135 - 0 heoconhamchoi
cuongnv10135 - 0 lemaipa
cuongnv10133 - 2 nhocyeusky
cuongnv10133 - 0 tahuuson
cuongnv10137 - 1 hannie
cuongnv10137 - 1 happy123
cuongnv10134 - 0 hieula
cuongnv10133 - 0 nakime3769
cuongnv10136 - 1 trailangthang
cuongnv10137 - 1 trunghieu87
cuongnv10134 - 1 chuotmom
cuongnv10134 - 0 hoaanhdao2008
cuongnv10134 - 0 hoangduy357
cuongnv10139 - 1 myhangsg
cuongnv10138 - 0 hihi112
cuongnv10133 - 1 lanthanh
cuongnv101311 - 1 trienchill
cuongnv10137 - 2 vuamui
cuongnv10133 - 0 nagato
cuongnv10138 - 2 teoteo
cuongnv10136 - 0 ampen
cuongnv10138 - 1 kyhoi
cuongnv10138 - 2 thaomoc
cuongnv10139 - 1 maruko
cuongnv10131 - 0 thutrang
cuongnv10138 - 1 phungtien
cuongnv10134 - 0 nguoivohinh
cuongnv10135 - 0 toanluf
cuongnv101311 - 4 lejun
cuongnv10139 - 1 khanhlucky97
cuongnv10131 - 0 momcute2003
cuongnv10132 - 0 viphung
cuongnv10133 - 0 giodaingan
cuongnv101321 - 4 thuong95
cuongnv10133 - 1 qindy
cuongnv10134 - 0 vnhello
cuongnv10139 - 2 sujichan
cuongnv10133 - 1 quangkiet
cuongnv10139 - 1 peheo
cuongnv10132 - 0 tuliphalan
cuongnv10138 - 1 cuopbiensoh2o
cuongnv101313 - 3 boomx
cuongnv10136 - 1 kulito
cuongnv10132 - 0 titus
cuongnv10131 - 0 yoshida
cuongnv10131 - 0 dragon
cuongnv101318 - 4 heoway
cuongnv10134 - 0 anniehungyen
cuongnv10135 - 2 aconnongthon
cuongnv10133 - 1 thimhuong
cuongnv101313 - 5 thienloi
cuongnv10138 - 4 lyquoc
cuongnv10131 - 1 anhhong9011