daicasaigon
  • Hạng ...
  • Ngọc 55,083
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 2.78
  • Thời gian tham gia 1 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có