mythic
  • Hạng ...
  • Ngọc 412
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 2.36
  • Thời gian tham gia 2 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mythic2 - 5 aconnongthon
mythic1 - 3 trucmai
mythic0 - 2 diquathoigian
mythic0 - 7 paradol
mythic3 - 7 thienloi
mythic4 - 22 nhipcautre21
mythic0 - 4 pingpong