congtrinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 115
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 76.47%
  • Chỉ số xã hội 85
  • Chỉ số đam mê 1.50
  • Thời gian tham gia 4 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
congtrinh2 - 2 ellis
congtrinh2 - 0 trailangthang
congtrinh4 - 2 tranhang07
congtrinh1 - 0 h2so4
congtrinh2 - 0 huongkute
congtrinh2 - 1 trannhat
congtrinh4 - 2 quangmetro
congtrinh1 - 4 hdmi2000
congtrinh2 - 0 xuanthupro
congtrinh5 - 1 trunghieu87
congtrinh1 - 0 lamsyaoran
congtrinh2 - 1 lejun
congtrinh3 - 3 hoangduy357
congtrinh1 - 0 builan0209
congtrinh7 - 4 muaxuanden
congtrinh6 - 4 vangbacdaquy
congtrinh2 - 1 hannie
congtrinh9 - 3 phungtien
congtrinh2 - 0 nguoivohinh
congtrinh0 - 1 alienware
congtrinh3 - 1 phamphuhung
congtrinh0 - 2 beteoteosg
congtrinh1 - 0 titus
congtrinh1 - 2 lizmatt
congtrinh1 - 0 vitaminc
congtrinh0 - 1 daicasaigon
congtrinh5 - 1 nhipcautre21
congtrinh2 - 0 hoarung
congtrinh2 - 0 viphung
congtrinh2 - 0 thuyt1
congtrinh3 - 0 lvtrung
congtrinh3 - 2 krixi
congtrinh2 - 1 hades
congtrinh9 - 2 phuongxoan
congtrinh0 - 1 anhchoicaro
congtrinh4 - 1 thuydung25
congtrinh4 - 0 loclatoi
congtrinh0 - 1 saosaysua
congtrinh0 - 1 aikhongsotui
congtrinh2 - 0 haigamo
congtrinh2 - 3 toxuanhoang
congtrinh0 - 1 lazytomcat
congtrinh1 - 3 lanthanh
congtrinh4 - 0 sujichan
congtrinh2 - 0 nammien
congtrinh3 - 0 diquathoigian
congtrinh0 - 1 tralacmi
congtrinh2 - 2 lovewinter
congtrinh3 - 0 vnhello
congtrinh2 - 0 buomchua
congtrinh2 - 0 lucky
congtrinh2 - 4 lunox
congtrinh2 - 0 maruko
congtrinh6 - 0 dungtrieu
congtrinh7 - 6 rocket290671
congtrinh3 - 0 bongo
congtrinh1 - 0 phongca
congtrinh1 - 0 aiamcaro
congtrinh0 - 1 yephdith
congtrinh4 - 2 huyluxz
congtrinh10 - 3 luke911
congtrinh1 - 0 vietnamovernight
congtrinh2 - 0 thanhvan2021
congtrinh0 - 1 bibi0101
congtrinh1 - 0 thuphuongle99
congtrinh2 - 0 mastercaromelinh
congtrinh1 - 0 ngocsonhb
congtrinh3 - 0 binhnhi
congtrinh2 - 1 osin2k
congtrinh3 - 1 thaonguyencafe
congtrinh6 - 2 mailady
congtrinh1 - 1 mrboo
congtrinh2 - 0 nhabanbo
congtrinh2 - 0 vitty
congtrinh2 - 1 docuong
congtrinh10 - 4 langtu
congtrinh1 - 0 tuliphalan
congtrinh1 - 1 linhlucden
congtrinh1 - 0 duyen10
congtrinh2 - 0 bapcaingoc
congtrinh1 - 0 buonnhoem
congtrinh1 - 0 chauky77
congtrinh2 - 0 lanhphong
congtrinh3 - 0 kyhoi
congtrinh2 - 0 happykid76