rocket290671
  • Hạng ...
  • Ngọc 145,953
  • Tỉ lệ thắng 95.67%
  • Chỉ số xã hội 254
  • Chỉ số đam mê 70.59
  • Thời gian tham gia 4 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
rocket2906712 - 0 paradol
rocket2906713 - 1 nhipcautre21
rocket2906715 - 2 ngannguyen
rocket2906716 - 3 nguyentri10x
rocket2906713 - 0 viphung
rocket2906716 - 1 hanhphucvotan
rocket2906715 - 1 hoangthienxa
rocket2906713 - 0 anhhong9011
rocket2906714 - 1 khanhlucky97
rocket2906715 - 0 bibi0101
rocket2906715 - 0 nhocyeusky
rocket2906714 - 0 tahuuson
rocket2906716 - 0 thuphuongle99
rocket2906710 - 2 feitan
rocket2906715 - 2 phuongminh
rocket2906717 - 1 onlytrust
rocket2906714 - 0 huynhbaobao
rocket2906715 - 2 ampen
rocket2906715 - 0 vanvolang
rocket2906719 - 3 hoagiay123
rocket2906717 - 2 vuongkhanh
rocket2906713 - 0 hannie
rocket2906714 - 0 happy123
rocket2906714 - 1 vesau
rocket29067126 - 18 lunox
rocket2906712 - 1 realmadridvn
rocket29067110 - 2 vangbacdaquy
rocket2906711 - 6 yephdith
rocket2906719 - 4 phuongxoan
rocket2906719 - 0 maruko
rocket29067122 - 5 nkocdethuong
rocket2906717 - 0 thutrang
rocket2906715 - 0 phungtien
rocket2906716 - 0 h2so4
rocket2906717 - 1 huongkute
rocket2906715 - 1 trannhat
rocket2906714 - 1 dungtrieu
rocket29067134 - 11 toanluf
rocket2906714 - 0 dolphin
rocket29067140 - 11 totoro
rocket2906718 - 1 quangmetro
rocket29067118 - 2 phameco
rocket29067118 - 0 tuanlongtt
rocket29067118 - 5 bangtam2312
rocket29067113 - 1 nhatvy2291
rocket2906718 - 5 hoadongtien00
rocket2906718 - 4 socnau
rocket2906719 - 1 thuytinhkhoc
rocket2906717 - 0 sieutron
rocket2906715 - 1 lanhphong
rocket2906716 - 1 bapcaingoc
rocket2906716 - 2 chauky77
rocket2906718 - 0 vietnamovernight
rocket2906718 - 3 luke911
rocket2906713 - 0 btran2912
rocket2906713 - 0 hamynn
rocket2906716 - 1 trunghieu87
rocket2906714 - 0 lejun
rocket2906714 - 0 hihi112
rocket2906713 - 2 chuotmom
rocket2906714 - 0 dorabase
rocket2906714 - 0 yumkhin
rocket29067111 - 2 tahuy
rocket2906713 - 0 paduc
rocket29067121 - 6 thuong95
rocket2906714 - 1 lemaipa
rocket2906714 - 1 tralacmi
rocket2906715 - 2 vnhello
rocket2906715 - 0 alphax
rocket2906715 - 0 lovewinter
rocket29067110 - 4 thuydung25
rocket2906718 - 2 loclatoi
rocket2906717 - 0 lolovp
rocket29067120 - 5 toxuanhoang
rocket2906717 - 0 ngocanhgalaxy
rocket2906717 - 1 jang80
rocket29067126 - 12 lanthanh
rocket29067112 - 3 nhabanbo
rocket2906715 - 1 krixi
rocket2906713 - 0 hades
rocket29067135 - 8 vitty
rocket2906712 - 0 gaodo
rocket2906714 - 1 huongly
rocket2906716 - 0 nguoivohinh
rocket2906713 - 0 ngocruby9x
rocket2906715 - 1 vitsenpaii
rocket2906713 - 0 nakime3769
rocket2906713 - 1 hieula
rocket2906711 - 0 tungk3
rocket2906716 - 2 trailangthang
rocket2906713 - 0 tranhang07
rocket2906715 - 1 phuongkarry
rocket2906716 - 2 cobebencuaso
rocket2906716 - 3 khiconjx
rocket2906713 - 0 mayakieu
rocket2906714 - 3 hatcatnho
rocket2906712 - 0 thinpham
rocket2906715 - 1 trucmai
rocket2906717 - 1 heoway
rocket2906714 - 0 cumeo