nhimnha
  • Hạng ...
  • Ngọc 788
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 5 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhimnha0 - 2 osin2k
nhimnha0 - 3 yukii
nhimnha0 - 1 vesau
nhimnha0 - 1 vangbacdaquy
nhimnha0 - 1 nkocdethuong
nhimnha2 - 4 phungtien
nhimnha0 - 1 trannhat