aikhongsotui
  • Hạng 5
  • Ngọc 709,184
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 96.92%
  • Chỉ số xã hội 227
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
aikhongsotui7 - 1 titus
aikhongsotui14 - 2 boomx
aikhongsotui14 - 0 cuccu
aikhongsotui7 - 0 frankho
aikhongsotui6 - 1 trucmai
aikhongsotui19 - 0 cumeo
aikhongsotui16 - 5 huongkute
aikhongsotui2 - 0 trannhat
aikhongsotui17 - 8 tungk3
aikhongsotui0 - 5 daicasaigon
aikhongsotui13 - 1 nguyentri10x
aikhongsotui24 - 7 khanhlucky97
aikhongsotui13 - 4 kyhoi
aikhongsotui13 - 4 giodaingan
aikhongsotui15 - 2 lexuan22
aikhongsotui4 - 1 thuykien
aikhongsotui11 - 0 hamynn
aikhongsotui7 - 0 loclatoi
aikhongsotui15 - 2 toxuanhoang
aikhongsotui23 - 1 cayruong
aikhongsotui8 - 1 lanthanh
aikhongsotui22 - 1 gecko88
aikhongsotui19 - 3 huongly
aikhongsotui10 - 3 yoona
aikhongsotui3 - 0 phamquangdong
aikhongsotui19 - 2 eketao
aikhongsotui15 - 3 cuopbiensoh2o
aikhongsotui18 - 7 vesau
aikhongsotui13 - 0 nkocdethuong
aikhongsotui14 - 1 thuyt1
aikhongsotui7 - 1 luckystar
aikhongsotui15 - 3 trunghieu87
aikhongsotui9 - 1 hoaanhdao2008
aikhongsotui24 - 7 lejun
aikhongsotui11 - 3 hihi112
aikhongsotui17 - 5 huemy
aikhongsotui12 - 4 hoangduy357
aikhongsotui14 - 4 ngocanhgalaxy
aikhongsotui17 - 3 serahwang
aikhongsotui26 - 8 hector
aikhongsotui18 - 3 lyquoc
aikhongsotui18 - 4 ozonevietnam
aikhongsotui11 - 1 viphung
aikhongsotui10 - 2 anhhong9011
aikhongsotui10 - 2 tahuuson
aikhongsotui7 - 2 vitsenpaii
aikhongsotui3 - 1 thanhvan2021
aikhongsotui19 - 9 thaonguyencafe
aikhongsotui10 - 3 chuotbobo
aikhongsotui16 - 2 bapcaingoc
aikhongsotui8 - 1 chauky77
aikhongsotui10 - 1 mavuong
aikhongsotui17 - 3 nakime3769
aikhongsotui24 - 5 tuoiconrong
aikhongsotui19 - 4 thuydung25
aikhongsotui5 - 1 michnhi
aikhongsotui14 - 4 dragon
aikhongsotui37 - 10 vuongkhanh
aikhongsotui8 - 1 hannie
aikhongsotui12 - 3 happy123
aikhongsotui16 - 5 vangbacdaquy
aikhongsotui16 - 4 phuongxoan
aikhongsotui6 - 2 maruko
aikhongsotui12 - 5 canho
aikhongsotui18 - 1 thutrang
aikhongsotui19 - 2 nhimxu
aikhongsotui25 - 4 ngocsonhb
aikhongsotui8 - 2 changtraivotinh035
aikhongsotui5 - 2 thythy2021
aikhongsotui17 - 3 lolovp
aikhongsotui17 - 1 jang80
aikhongsotui18 - 0 heodat91
aikhongsotui9 - 0 chihiro
aikhongsotui17 - 4 supersen
aikhongsotui16 - 0 keosua
aikhongsotui4 - 0 mrrua
aikhongsotui6 - 1 lizmatt
aikhongsotui4 - 1 denhayden
aikhongsotui9 - 0 phungtien
aikhongsotui22 - 5 quachdozz
aikhongsotui1 - 0 congtrinh
aikhongsotui8 - 1 luke911
aikhongsotui12 - 1 crystal
aikhongsotui8 - 7 khiconjx
aikhongsotui21 - 4 thinpham
aikhongsotui10 - 4 heoway
aikhongsotui15 - 4 lvtrung
aikhongsotui20 - 4 badboy
aikhongsotui13 - 4 yukii
aikhongsotui17 - 6 krixi
aikhongsotui6 - 1 bongo
aikhongsotui11 - 4 cry99
aikhongsotui9 - 1 sieuga
aikhongsotui22 - 4 aconnongthon
aikhongsotui19 - 6 phongca
aikhongsotui15 - 3 langtu
aikhongsotui18 - 6 aiamcaro
aikhongsotui15 - 5 nagato
aikhongsotui32 - 10 lazytomcat
aikhongsotui12 - 1 gaodo