thaiuumm
  • Hạng ...
  • Ngọc 887
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 38.46%
  • Chỉ số xã hội 39
  • Chỉ số đam mê 12.41
  • Thời gian tham gia 9 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có