nguyenthanhdo
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 21.05%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 32.33
  • Thời gian tham gia 10 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có