manhlamm
  • Hạng ...
  • Ngọc 39,142
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 94.50%
  • Chỉ số xã hội 109
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 11 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
manhlamm56 - 9 minhnopro
manhlamm2 - 0 minhbaonguyen
manhlamm2 - 0 tranletuananh919
manhlamm8 - 4 vanvolang
manhlamm1 - 0 kkkkkx23
manhlamm4 - 1 dolphin
manhlamm3 - 0 gecko88
manhlamm2 - 0 khoailangnuong
manhlamm0 - 2 winxp
manhlamm1 - 0 thuong95
manhlamm5 - 1 dung07
manhlamm7 - 0 imminhbao
manhlamm2 - 0 heokool
manhlamm1 - 1 boomx
manhlamm6 - 1 tuanlongtt
manhlamm2 - 1 huyluxz
manhlamm5 - 5 nguoivohinh
manhlamm5 - 1 toanluf
manhlamm2 - 0 tralacmi
manhlamm3 - 2 mikochan
manhlamm3 - 0 trunghieu87
manhlamm1 - 0 chachacha
manhlamm2 - 0 ngocanhgalaxy
manhlamm3 - 0 ngannguyen
manhlamm4 - 1 lyquoc
manhlamm1 - 0 heolovemusic
manhlamm3 - 1 phuongxoan
manhlamm1 - 0 nhimxu
manhlamm6 - 1 ngocsonhb
manhlamm1 - 0 nganbali
manhlamm1 - 0 sieutron
manhlamm2 - 1 ngocluan
manhlamm3 - 2 lovewinter
manhlamm1 - 0 nhabanbo
manhlamm1 - 0 phongyeu
manhlamm2 - 0 huongly
manhlamm1 - 0 dungtrieu
manhlamm3 - 2 socnau
manhlamm2 - 1 changtraivotinh035
manhlamm7 - 1 qindy
manhlamm3 - 0 chauky77
manhlamm3 - 2 serahwang
manhlamm3 - 2 nammien
manhlamm3 - 2 peheo
manhlamm2 - 0 thimhuong
manhlamm1 - 0 michnhi
manhlamm1 - 0 khanhvynt1996
manhlamm2 - 1 canho
manhlamm5 - 2 vientuong
manhlamm1 - 0 alphax
manhlamm2 - 1 lucky
manhlamm1 - 0 tuliphalan
manhlamm4 - 1 flash
manhlamm11 - 3 yangabcd
manhlamm2 - 1 taolanguoidepchai
manhlamm1 - 0 smilelizzie
manhlamm2 - 0 thiennhant257
manhlamm2 - 0 vitsenpaii
manhlamm2 - 4 sanbangtaca123
manhlamm2 - 0 kulito
manhlamm1 - 0 depchaisieucap
manhlamm1 - 1 gaodo
manhlamm4 - 0 sieucapdeptrai
manhlamm2 - 1 hector
manhlamm2 - 0 thienloi
manhlamm2 - 0 khiconjx
manhlamm7 - 0 sieucapdepchai
manhlamm2 - 0 lvtrung
manhlamm2 - 1 paduc
manhlamm2 - 0 keosua
manhlamm3 - 0 atebitee
manhlamm2 - 1 onlytrust
manhlamm2 - 0 ampen
manhlamm5 - 0 ltatu071109
manhlamm1 - 0 ekxanh
manhlamm2 - 0 jang80
manhlamm2 - 0 lamnon
manhlamm2 - 0 gobruh
manhlamm1 - 0 lanthanh
manhlamm1 - 0 nguyentri10x
manhlamm9 - 1 imchau1412
manhlamm1 - 0 totoro
manhlamm1 - 0 phameco
manhlamm1 - 0 nhtnghia1311
manhlamm4 - 0 kophaitanh
manhlamm3 - 0 chihoang
manhlamm7 - 1 ngphgdeptrai
manhlamm1 - 0 emiya
manhlamm8 - 1 legendvndmga
manhlamm1 - 0 thuydung25
manhlamm2 - 0 doughtime
manhlamm2 - 1 frankho
manhlamm2 - 0 cuccu
manhlamm3 - 1 binhphonui
manhlamm0 - 2 zer0iq
manhlamm2 - 1 tahuy
manhlamm2 - 0 lolovp
manhlamm1 - 0 mailady
manhlamm5 - 0 tien09
manhlamm9 - 2 ngphgdz