hungxitrum
  • Hạng ...
  • Ngọc 650
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 4.17
  • Thời gian tham gia 8 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hungxitrum0 - 2 ngocdinh
hungxitrum0 - 4 thaonguyencafe
hungxitrum0 - 2 hieula
hungxitrum4 - 13 cayruong