thanhngaho
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 10.17%
  • Chỉ số xã hội 59
  • Chỉ số đam mê 36.43
  • Thời gian tham gia 11 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thanhngaho0 - 1 hdmi2000
thanhngaho0 - 2 vitty
thanhngaho11 - 14 cachrungxanh123
thanhngaho2 - 0 bongo
thanhngaho3 - 6 tuliphalan
thanhngaho2 - 10 michnhi
thanhngaho4 - 1 dragon
thanhngaho2 - 0 nganbali
thanhngaho1 - 4 titus
thanhngaho0 - 1 nagato
thanhngaho2 - 4 tieuling
thanhngaho0 - 2 thienloi
thanhngaho1 - 2 thutrang
thanhngaho1 - 3 nguoivohinh
thanhngaho0 - 1 h2so4
thanhngaho0 - 1 phameco
thanhngaho0 - 2 bangtam2312
thanhngaho5 - 6 bannho2k14
thanhngaho1 - 6 thythy2021
thanhngaho0 - 1 thaonguyencafe
thanhngaho1 - 5 mailady
thanhngaho3 - 5 chauky77
thanhngaho4 - 1 buonnhoem
thanhngaho0 - 2 vientuong
thanhngaho0 - 3 kyhoi
thanhngaho7 - 9 happykid76
thanhngaho3 - 8 hanalov1
thanhngaho0 - 1 luke911
thanhngaho0 - 1 heokool
thanhngaho0 - 1 sieutron
thanhngaho0 - 3 lanhphong
thanhngaho0 - 4 ngocluan
thanhngaho0 - 2 giodaingan
thanhngaho0 - 3 kidboy
thanhngaho1 - 2 vietnamovernight
thanhngaho0 - 3 trailangthang
thanhngaho0 - 1 trucmai
thanhngaho0 - 2 thienthan999
thanhngaho1 - 1 lvtrung
thanhngaho0 - 3 thuyt1
thanhngaho0 - 1 lolovp
thanhngaho0 - 3 lazytomcat
thanhngaho1 - 6 nammien
thanhngaho3 - 9 langtu
thanhngaho0 - 1 phongca
thanhngaho0 - 3 eketao
thanhngaho0 - 3 flash
thanhngaho0 - 3 hector
thanhngaho3 - 5 beyeupk
thanhngaho1 - 1 ngocsonhb
thanhngaho3 - 2 duyen10
thanhngaho0 - 2 mavuong
thanhngaho8 - 5 phucnguyen301299
thanhngaho0 - 3 ngocruby9x
thanhngaho3 - 3 liuhuy314
thanhngaho0 - 2 phuongkarry
thanhngaho1 - 3 mayakieu
thanhngaho0 - 2 cobebencuaso
thanhngaho1 - 1 hihi112