nganbali
  • Hạng 11
  • Ngọc 495,489
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 70.21%
  • Chỉ số xã hội 282
  • Chỉ số đam mê 39.97
  • Thời gian tham gia 3 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nganbali1 - 0 liuhuy314
nganbali5 - 3 vitsenpaii
nganbali4 - 1 tungk3
nganbali3 - 0 trailangthang
nganbali16 - 4 phuongkarry
nganbali16 - 0 mayakieu
nganbali18 - 4 cobebencuaso
nganbali7 - 3 cumeo
nganbali6 - 2 thinpham
nganbali0 - 3 daicagiangho
nganbali2 - 9 ginsosad
nganbali15 - 6 lvtrung
nganbali42 - 20 mikochan
nganbali5 - 2 thuyt1
nganbali7 - 2 luckystar
nganbali7 - 8 hoaanhdao2008
nganbali21 - 4 trunghieu87
nganbali3 - 4 chuotmom
nganbali10 - 4 lejun
nganbali8 - 6 hoangduy357
nganbali14 - 9 meokitty
nganbali3 - 0 nhathaha
nganbali10 - 1 vichio
nganbali0 - 3 playstation5
nganbali18 - 6 tahuy
nganbali11 - 8 dorabase
nganbali11 - 8 lemaipa
nganbali18 - 6 tralacmi
nganbali18 - 5 thuong95
nganbali9 - 4 thanhvan2021
nganbali7 - 8 thienloi
nganbali24 - 5 teoteo
nganbali4 - 2 nhipcautre21
nganbali11 - 3 pingpong
nganbali23 - 12 lyquoc
nganbali6 - 5 khanhlucky97
nganbali2 - 8 samsungintel
nganbali10 - 5 hanhphucvotan
nganbali1 - 6 nguyentri10x
nganbali3 - 7 setgod
nganbali5 - 8 anhhong9011
nganbali5 - 0 sanbangtaca123
nganbali6 - 3 heolovemusic
nganbali4 - 1 bibi0101
nganbali4 - 0 hoangthienxa
nganbali6 - 1 nhocyeusky
nganbali5 - 2 thuphuongle99
nganbali4 - 7 ampen
nganbali6 - 0 tahuuson
nganbali9 - 7 hoagiay123
nganbali6 - 5 ngocdinh
nganbali2 - 1 huynhbaobao
nganbali17 - 12 hannie
nganbali20 - 13 vangbacdaquy
nganbali12 - 9 phuongxoan
nganbali9 - 5 canho
nganbali5 - 0 quanchuatv
nganbali6 - 3 maruko
nganbali12 - 4 phungtien
nganbali16 - 13 nguoivohinh
nganbali3 - 1 lexuan22
nganbali1 - 1 saosaysua
nganbali2 - 1 thaomoc
nganbali3 - 1 vnnguyendung
nganbali10 - 3 trucmai
nganbali20 - 11 heoway
nganbali4 - 2 myhangsg
nganbali7 - 5 hihi112
nganbali1 - 2 newnewnew
nganbali8 - 8 yumkhin
nganbali5 - 1 binhphonui
nganbali6 - 12 builan0209
nganbali11 - 4 vnhello
nganbali7 - 6 tieuling
nganbali7 - 10 hongkong1
nganbali14 - 3 mynno
nganbali2 - 0 supersen
nganbali1 - 2 denhayden
nganbali17 - 8 hector
nganbali5 - 5 vitaminc
nganbali16 - 8 paradol
nganbali1 - 0 lilipororo09
nganbali2 - 8 onlytrust
nganbali7 - 2 phuongminh
nganbali3 - 6 vanvolang
nganbali8 - 10 qnhat1501
nganbali2 - 3 vesau
nganbali1 - 0 hoangkimthanhlong
nganbali1 - 0 hagau
nganbali0 - 1 megamindddd
nganbali29 - 10 vuongkhanh
nganbali15 - 10 thutrang
nganbali6 - 3 h2so4
nganbali6 - 1 dungtrieu
nganbali2 - 4 tranhang07
nganbali2 - 2 khiconjx
nganbali4 - 0 paduc
nganbali8 - 4 heoconhamchoi
nganbali14 - 5 alphax
nganbali3 - 1 hoangphuc2040