nganbali
  • Hạng ...
  • Ngọc 611,561
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 73.54%
  • Chỉ số xã hội 291
  • Chỉ số đam mê 4.63
  • Thời gian tham gia 10 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nganbali17 - 19 khoailangnuong
nganbali8 - 5 dannyvnn
nganbali20 - 4 yoshida
nganbali15 - 5 lucky
nganbali13 - 15 mrboo
nganbali6 - 0 nhabanbo
nganbali12 - 5 buomchua
nganbali22 - 8 cry99
nganbali9 - 6 huongly
nganbali12 - 10 sieuga
nganbali39 - 21 langtu
nganbali13 - 4 flash
nganbali3 - 4 tuliphalan
nganbali2 - 1 aiamcaro
nganbali10 - 8 peheo
nganbali7 - 15 vitty
nganbali9 - 3 bongo
nganbali7 - 1 aconnongthon
nganbali5 - 1 yoona
nganbali6 - 2 thaonguyencafe
nganbali7 - 4 mailady
nganbali5 - 1 chuotbobo
nganbali9 - 3 thythy2021
nganbali13 - 10 happykid76
nganbali3 - 1 cuccu
nganbali10 - 0 ov2nd
nganbali1 - 1 taigame123
nganbali9 - 7 lolovp
nganbali2 - 4 serahwang
nganbali3 - 0 ngocanhgalaxy
nganbali66 - 13 duyen10
nganbali5 - 3 sieutron
nganbali13 - 4 chauky77
nganbali12 - 9 bangtam2312
nganbali8 - 3 socnau
nganbali5 - 4 nhimxu
nganbali23 - 20 binhnhi
nganbali8 - 3 ngocsonhb
nganbali9 - 11 hoaanhdao2008
nganbali13 - 4 lejun
nganbali6 - 2 myhangsg
nganbali8 - 4 huemy
nganbali0 - 1 hdmi2000
nganbali3 - 7 bingan
nganbali9 - 8 phongca
nganbali16 - 15 nguoivohinh
nganbali7 - 2 trannhat
nganbali9 - 6 huynhbaobao
nganbali16 - 12 phuongxoan
nganbali7 - 3 maruko
nganbali16 - 10 thutrang
nganbali11 - 6 canho
nganbali4 - 1 ngocluan
nganbali12 - 7 thienthan999
nganbali10 - 3 luckystar
nganbali23 - 4 trunghieu87
nganbali7 - 5 chuotmom
nganbali9 - 7 nguyenhonganh
nganbali7 - 6 kyhoi
nganbali18 - 8 paradol
nganbali3 - 2 mjetran
nganbali25 - 12 lyquoc
nganbali21 - 14 hanhphucvotan
nganbali12 - 3 pingpong
nganbali15 - 6 ngannguyen
nganbali5 - 1 bibi0101
nganbali2 - 0 hoarung
nganbali7 - 8 anhhong9011
nganbali8 - 3 heolovemusic
nganbali7 - 1 nhocyeusky
nganbali9 - 12 ampen
nganbali10 - 2 phuongminh
nganbali5 - 9 onlytrust
nganbali11 - 5 nhibuong
nganbali4 - 1 quachdozz
nganbali5 - 1 huyluxz
nganbali5 - 3 hamynn
nganbali6 - 2 btran2912
nganbali4 - 0 nakime3769
nganbali9 - 3 cumeo
nganbali13 - 3 trucmai
nganbali17 - 13 hoangduy357
nganbali8 - 5 hihi112
nganbali10 - 7 hoagiay123
nganbali4 - 6 vanvolang
nganbali40 - 11 vuongkhanh
nganbali6 - 5 vesau
nganbali4 - 1 happy123
nganbali19 - 13 hannie
nganbali19 - 6 huongkute
nganbali13 - 5 dolphin
nganbali13 - 17 toanluf
nganbali7 - 5 phameco
nganbali20 - 5 thuong95
nganbali10 - 6 heoconhamchoi
nganbali8 - 4 loclatoi
nganbali14 - 10 toxuanhoang
nganbali9 - 4 badboy
nganbali7 - 12 builan0209
nganbali15 - 9 meokitty