nguyenkhoi540729
  • Hạng ...
  • Ngọc 790
  • Tỉ lệ thắng 10.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 9.50
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có