quyenld
  • Hạng ...
  • Ngọc 677
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quyenld0 - 3 osin2k
quyenld0 - 1 crystal
quyenld0 - 2 alphax
quyenld0 - 3 lucky
quyenld0 - 1 aiamcaro
quyenld0 - 5 flash
quyenld1 - 4 dragon