admingo
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Tỉ lệ thắng 30.91%
  • Chỉ số xã hội 55
  • Chỉ số đam mê 9.63
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có