comchienduongchau
  • Hạng ...
  • Ngọc 199,879
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 69
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
comchienduongchau1 - 0 badboy
comchienduongchau4 - 0 sanbangtaca123
comchienduongchau1 - 0 nhipcautre21
comchienduongchau2 - 0 ngannguyen
comchienduongchau1 - 0 teoteo
comchienduongchau1 - 0 trungrpg
comchienduongchau1 - 0 pingpong
comchienduongchau1 - 0 viphung
comchienduongchau1 - 0 hanhphucvotan
comchienduongchau3 - 0 lyquoc
comchienduongchau1 - 0 thhqthhq123
comchienduongchau1 - 0 khanhlucky97
comchienduongchau1 - 0 heolovemusic
comchienduongchau1 - 0 hoarung
comchienduongchau1 - 0 onlytrust
comchienduongchau1 - 0 hoangthienxa
comchienduongchau1 - 0 tahuuson
comchienduongchau1 - 0 bibi0101
comchienduongchau1 - 0 tungk3
comchienduongchau1 - 0 trailangthang
comchienduongchau1 - 0 tranhang07
comchienduongchau1 - 0 khiconjx
comchienduongchau1 - 0 thinpham
comchienduongchau1 - 0 cumeo
comchienduongchau1 - 0 heoway
comchienduongchau2 - 0 tintindongnghia1708
comchienduongchau1 - 0 anh3khia
comchienduongchau1 - 0 trunghieu87
comchienduongchau1 - 0 chuotmom
comchienduongchau1 - 0 thuyt1
comchienduongchau1 - 0 mikochan
comchienduongchau8 - 0 thiengon123
comchienduongchau1 - 0 heoconhamchoi
comchienduongchau2 - 0 lucatin
comchienduongchau9 - 1 paduc
comchienduongchau1 - 0 lemaipa
comchienduongchau1 - 0 alphax
comchienduongchau1 - 0 vnhello
comchienduongchau1 - 0 hoangphuc2040
comchienduongchau2 - 0 truongsinh
comchienduongchau1 - 0 thuydung25
comchienduongchau3 - 0 tomcuamuc
comchienduongchau1 - 0 vesau
comchienduongchau1 - 0 hoagiay123
comchienduongchau4 - 0 vangbacdaquy
comchienduongchau2 - 0 maruko
comchienduongchau1 - 0 trannhat
comchienduongchau1 - 0 phungtien
comchienduongchau1 - 0 nguoivohinh
comchienduongchau1 - 0 canho
comchienduongchau1 - 0 thutrang
comchienduongchau1 - 0 h2so4
comchienduongchau4 - 0 huongkute
comchienduongchau1 - 0 keosua
comchienduongchau1 - 0 mrrua
comchienduongchau1 - 0 bexinkk
comchienduongchau16 - 0 mynno
comchienduongchau1 - 0 hector
comchienduongchau2 - 0 supersen
comchienduongchau1 - 0 benana
comchienduongchau1 - 0 ekxanh
comchienduongchau4 - 0 hdmi2000
comchienduongchau2 - 0 happy123
comchienduongchau3 - 0 lebaokhang
comchienduongchau2 - 0 toanluf
comchienduongchau1 - 0 totoro
comchienduongchau4 - 0 muaxuanden
comchienduongchau2 - 1 builan0209
comchienduongchau1 - 0 meokitty