tuangiang
  • Hạng ...
  • Ngọc 912
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuangiang0 - 1 vitty
tuangiang0 - 1 lejun
tuangiang0 - 1 hihi112
tuangiang0 - 1 hoaanhdao2008
tuangiang0 - 2 flash
tuangiang0 - 1 boomx