truongsinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Tỉ lệ thắng 77.38%
  • Chỉ số xã hội 84
  • Chỉ số đam mê 9.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
truongsinh0 - 2 comchienduongchau
truongsinh2 - 3 mynno
truongsinh1 - 0 supersen
truongsinh2 - 1 khanhlucky97
truongsinh3 - 1 hoarung
truongsinh11 - 2 vangbacdaquy
truongsinh4 - 0 maruko
truongsinh4 - 0 phungtien
truongsinh1 - 17 yephdith
truongsinh0 - 6 nguyentam2k
truongsinh1 - 0 loanloan
truongsinh0 - 6 cuong97
truongsinh0 - 1 hdmi2000
truongsinh1 - 2 ngannguyen
truongsinh0 - 4 thiengon123
truongsinh6 - 1 h2so4
truongsinh3 - 0 thutrang
truongsinh1 - 1 girlvipk00
truongsinh1 - 0 nammien
truongsinh0 - 1 dau127
truongsinh2 - 2 toigalam
truongsinh2 - 0 langtu
truongsinh2 - 0 cry99
truongsinh2 - 1 sieuga
truongsinh2 - 0 emiya
truongsinh2 - 0 kingkhelang
truongsinh1 - 0 axtcaro
truongsinh1 - 0 redamancy2103
truongsinh3 - 0 hoaanhdao2008
truongsinh1 - 0 sanbitcoin
truongsinh1 - 0 depgaigai
truongsinh2 - 3 aconnongthon
truongsinh4 - 0 bibi0101
truongsinh4 - 3 heolovemusic
truongsinh2 - 0 hoagiay123
truongsinh0 - 1 mikochan
truongsinh5 - 1 badboy
truongsinh3 - 1 trunghieu87
truongsinh1 - 0 yumkhin
truongsinh3 - 1 dorabase
truongsinh5 - 3 tahuy
truongsinh2 - 1 ov2nd
truongsinh3 - 1 tuoiconrong
truongsinh5 - 7 lolovp
truongsinh1 - 0 thuphuongle99
truongsinh1 - 0 phuongminh
truongsinh4 - 1 flash
truongsinh3 - 0 titus
truongsinh3 - 1 nagato
truongsinh3 - 3 lizmatt
truongsinh1 - 3 toanluf
truongsinh4 - 0 tuanlongtt
truongsinh1 - 2 beyeupk
truongsinh2 - 0 phameco
truongsinh4 - 5 mailady
truongsinh0 - 4 alienware
truongsinh2 - 0 hoangthienxa
truongsinh4 - 3 osin2k
truongsinh4 - 1 trailangthang
truongsinh5 - 3 hoangduy357
truongsinh7 - 3 lemaipa
truongsinh4 - 1 nguoivohinh
truongsinh2 - 0 huongkute
truongsinh3 - 1 nhatvy2291
truongsinh2 - 0 hoadongtien00
truongsinh3 - 1 teoteo
truongsinh2 - 1 nhipcautre21
truongsinh2 - 1 paradol
truongsinh1 - 0 lyquoc
truongsinh2 - 0 viphung
truongsinh1 - 0 linhshiba
truongsinh3 - 0 mrboo
truongsinh1 - 0 cocarom
truongsinh2 - 1 bexinkk
truongsinh1 - 0 tieuling
truongsinh3 - 0 keosua
truongsinh2 - 0 heoway
truongsinh5 - 1 meokitty
truongsinh3 - 1 nhocyeusky
truongsinh3 - 1 ampen
truongsinh2 - 0 vesau
truongsinh1 - 0 lemyha
truongsinh1 - 0 pehihihi
truongsinh2 - 0 thaonguyencafe