gomukupro33333
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 96.08%
  • Chỉ số xã hội 51
  • Chỉ số đam mê 43.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
gomukupro333330 - 5 yephdith
gomukupro333331 - 0 mynno
gomukupro333331 - 0 hector
gomukupro333331 - 0 supersen
gomukupro333332 - 0 thienloi
gomukupro333331 - 0 pingpong
gomukupro333335 - 0 hanhphucvotan
gomukupro333331 - 0 phuongxoan
gomukupro333335 - 0 phuongkitty
gomukupro333334 - 0 vozanhxyz
gomukupro333331 - 0 thutrang
gomukupro333331 - 0 vangbacdaquy
gomukupro333334 - 0 nkocdethuong
gomukupro333337 - 1 caremcarem
gomukupro333333 - 0 trannhat
gomukupro333335 - 0 chopper
gomukupro333332 - 0 dungtrieu
gomukupro333333 - 0 toanluf
gomukupro333331 - 0 huongkute
gomukupro333333 - 0 nhatvy2291
gomukupro333333 - 0 heokool
gomukupro333331 - 0 dannyvnn
gomukupro333332 - 0 yoshida
gomukupro333332 - 0 nhabanbo
gomukupro333331 - 0 yukii
gomukupro333333 - 0 hades
gomukupro333334 - 0 yoona
gomukupro333333 - 0 bingan
gomukupro333333 - 0 eketao
gomukupro333333 - 0 tuliphalan
gomukupro333334 - 0 lyquoc
gomukupro333333 - 0 khanhlucky97
gomukupro333333 - 0 hoangthienxa
gomukupro333332 - 0 bibi0101
gomukupro333337 - 0 nhocyeusky
gomukupro333336 - 0 thaomoc
gomukupro333337 - 0 kidboy
gomukupro333331 - 0 lexuan22
gomukupro333330 - 4 mmmon
gomukupro3333315 - 0 chachacha
gomukupro333337 - 0 cumeo
gomukupro333338 - 0 thuyt1
gomukupro3333310 - 1 cayruong
gomukupro333338 - 0 toigalam
gomukupro3333313 - 0 chauky77
gomukupro3333326 - 0 vnnguyendung
gomukupro3333311 - 1 luke911
gomukupro3333320 - 0 hieula
gomukupro333331 - 0 cobebencuaso
gomukupro3333318 - 0 myhangsg
gomukupro333331 - 0 builan0209