caroforfun99999
  • Hạng 8
  • Ngọc 409,678
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 98.33%
  • Chỉ số xã hội 180
  • Chỉ số đam mê 0.27
  • Thời gian tham gia 4 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
caroforfun999994 - 0 nganbali
caroforfun999994 - 0 cocvang
caroforfun9999913 - 1 serahwang
caroforfun9999925 - 3 heodat91
caroforfun999995 - 1 yoshida
caroforfun999994 - 0 nhabanbo
caroforfun999994 - 0 yukii
caroforfun9999916 - 0 krixi
caroforfun999991 - 0 duylon2k
caroforfun999992 - 1 thienloi
caroforfun999993 - 1 hdmi2000
caroforfun999997 - 3 thuydung25
caroforfun9999912 - 0 lanthanh
caroforfun999999 - 0 sujichan
caroforfun999992 - 0 nammien
caroforfun9999912 - 4 dannyvnn
caroforfun999992 - 0 khoailangnuong
caroforfun999992 - 0 buomchua
caroforfun999993 - 0 lucky
caroforfun999993 - 0 phuongxoan
caroforfun999991 - 0 ngocdinh
caroforfun999992 - 0 maruko
caroforfun999993 - 0 happy123
caroforfun9999910 - 0 hannie
caroforfun999991 - 0 quangmetro
caroforfun999991 - 0 huongkute
caroforfun999992 - 0 totoro
caroforfun999994 - 0 dolphin
caroforfun999993 - 0 tuanlongtt
caroforfun999991 - 0 phameco
caroforfun999991 - 0 nhatvy2291
caroforfun999994 - 0 socnau
caroforfun999992 - 0 thuykien
caroforfun999996 - 0 quachdozz
caroforfun999992 - 0 hanalov1
caroforfun999991 - 0 huyluxz
caroforfun9999914 - 12 trailangthang
caroforfun999992 - 0 tungk3
caroforfun999991 - 0 khiconjx
caroforfun9999912 - 0 tranhang07
caroforfun999996 - 2 trucmai
caroforfun999991 - 0 phuongkarry
caroforfun999994 - 0 mayakieu
caroforfun999993 - 0 aconnongthon
caroforfun999992 - 0 langtu
caroforfun999992 - 0 aiamcaro
caroforfun999992 - 0 thimhuong
caroforfun999991 - 0 kulito
caroforfun999991 - 0 titus
caroforfun999993 - 1 trienchill
caroforfun999991 - 0 nagato
caroforfun999991 - 0 vuamui
caroforfun999992 - 0 chihiro
caroforfun999991 - 0 tieuling
caroforfun999991 - 0 keosua
caroforfun999991 - 0 mynno
caroforfun999991 - 0 supersen
caroforfun999991 - 0 mrrua
caroforfun999991 - 0 hector
caroforfun999991 - 0 lizmatt
caroforfun999996 - 0 tahuuson
caroforfun999999 - 4 nhocyeusky
caroforfun999993 - 0 hoangthienxa
caroforfun999992 - 0 bibi0101
caroforfun999992 - 0 onlytrust
caroforfun999992 - 0 heolovemusic
caroforfun999997 - 1 ampen
caroforfun999992 - 0 vanvolang
caroforfun999992 - 0 hoagiay123
caroforfun999991 - 0 lebaokhang
caroforfun999991 - 0 phuongminh
caroforfun999994 - 0 vesau
caroforfun999991 - 0 huynhbaobao
caroforfun999991 - 0 vangbacdaquy
caroforfun999991 - 0 phungtien
caroforfun999991 - 0 h2so4
caroforfun999991 - 0 nguoivohinh
caroforfun999992 - 0 hoaanhdao2008
caroforfun999992 - 0 hoangduy357
caroforfun999996 - 4 lejun
caroforfun999991 - 0 thuong95
caroforfun999992 - 0 lovewinter
caroforfun9999910 - 0 ngocanhgalaxy
caroforfun999995 - 1 lolovp
caroforfun999992 - 0 loclatoi
caroforfun9999911 - 0 ov2nd
caroforfun999992 - 0 diquathoigian
caroforfun999991 - 0 yoona
caroforfun999991 - 0 gaodo
caroforfun999991 - 0 cry99
caroforfun999991 - 0 huongly
caroforfun999991 - 0 bongo
caroforfun999991 - 0 eketao
caroforfun999991 - 0 bingan
caroforfun999991 - 0 phongca
caroforfun999991 - 0 michnhi
caroforfun999992 - 0 cuopbiensoh2o
caroforfun999991 - 0 hoarung
caroforfun999991 - 0 nguyentri10x
caroforfun999991 - 0 anhhong9011