kutoancoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 782
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kutoancoi0 - 2 lexuan22
kutoancoi0 - 9 comsatn