vanhelsing
  • Hạng ...
  • Ngọc 961
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vanhelsing0 - 1 motohsg
vanhelsing0 - 1 meliii