giangthanhdien
  • Hạng ...
  • Ngọc 892
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
giangthanhdien0 - 3 vangbacdaquy
giangthanhdien0 - 3 viphung