cocvang
  • Hạng 7
  • Ngọc 225,876
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 79.40%
  • Chỉ số xã hội 233
  • Chỉ số đam mê 7.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cocvang10 - 9 vuamui
cocvang5 - 1 chihiro
cocvang2 - 2 lexuan22
cocvang16 - 6 thanhvan2021
cocvang7 - 2 yoshida
cocvang3 - 3 paradol
cocvang3 - 3 hoarung
cocvang7 - 3 hoagiay123
cocvang4 - 3 ngocdinh
cocvang24 - 18 phongca
cocvang9 - 7 tuliphalan
cocvang21 - 12 trienchill
cocvang12 - 9 supersen
cocvang3 - 3 mailady
cocvang7 - 5 nammien
cocvang7 - 7 lucky
cocvang7 - 4 phongyeu
cocvang9 - 9 giodaingan
cocvang8 - 6 luckystar
cocvang10 - 9 thimhuong
cocvang7 - 1 hector
cocvang10 - 6 mrrua
cocvang10 - 7 ngannguyen
cocvang4 - 1 maruko
cocvang6 - 7 trannhat
cocvang11 - 3 vientuong
cocvang7 - 5 happykid76
cocvang3 - 2 vnnguyendung
cocvang13 - 3 mikochan
cocvang5 - 4 builan0209
cocvang6 - 5 khoailangnuong
cocvang11 - 9 flash
cocvang3 - 3 vitaminc
cocvang5 - 5 luke911
cocvang2 - 1 hoangduy357
cocvang10 - 2 diquathoigian
cocvang6 - 5 keosua
cocvang17 - 8 hanhphucvotan
cocvang11 - 5 viphung
cocvang4 - 4 huyluxz
cocvang12 - 7 vietnamovernight
cocvang13 - 11 ngocruby9x
cocvang5 - 5 nguyentri10x
cocvang15 - 5 hamynn
cocvang7 - 3 trailangthang
cocvang11 - 6 beyeupk
cocvang4 - 2 thaonguyencafe
cocvang11 - 7 jang80
cocvang1 - 3 banbebonphuong
cocvang7 - 6 phuongminh
cocvang6 - 2 nttthuy
cocvang14 - 8 yukii
cocvang4 - 0 krixi
cocvang2 - 5 lanthanh
cocvang19 - 15 sujichan
cocvang5 - 5 nguoivohinh
cocvang5 - 4 dolphin
cocvang25 - 18 binhphonui
cocvang22 - 14 tahuuson
cocvang6 - 6 ampen
cocvang7 - 3 huynhbaobao
cocvang12 - 8 vichio
cocvang10 - 3 dorabase
cocvang9 - 7 toxuanhoang
cocvang15 - 9 tieuling
cocvang5 - 4 h2so4
cocvang15 - 12 binhnhi
cocvang2 - 1 ozonevietnam
cocvang20 - 19 kidboy
cocvang10 - 14 cuopbiensoh2o
cocvang4 - 2 nhimxu
cocvang12 - 10 qindy
cocvang17 - 6 eketao
cocvang7 - 5 titus
cocvang7 - 5 socnau
cocvang6 - 6 ngocluan
cocvang19 - 9 sieuga
cocvang6 - 1 bongo
cocvang8 - 4 mynno
cocvang1 - 1 thienloi
cocvang8 - 1 nhathaha
cocvang8 - 3 onlytrust
cocvang4 - 0 hannie
cocvang8 - 3 vesau
cocvang10 - 11 lejun
cocvang6 - 6 hihi112
cocvang5 - 2 alphax
cocvang11 - 10 thuyt1
cocvang3 - 2 hoangphuc2040
cocvang1 - 1 vnhello
cocvang10 - 3 gecko88
cocvang3 - 1 bangtam2312
cocvang7 - 3 canho
cocvang6 - 3 meokitty
cocvang9 - 5 tralacmi
cocvang12 - 8 yoona
cocvang4 - 3 michnhi
cocvang3 - 1 nhibuong
cocvang10 - 3 hieula
cocvang8 - 5 nakime3769