cocvang
  • Hạng 14
  • Ngọc 228,928
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 82.27%
  • Chỉ số xã hội 220
  • Chỉ số đam mê 2.40
  • Thời gian tham gia 8 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cocvang6 - 3 supersen
cocvang2 - 2 nguoivohinh
cocvang15 - 9 phuongkarry
cocvang4 - 4 hihi112
cocvang5 - 6 hoangthienxa
cocvang0 - 1 muaxuanden
cocvang9 - 5 bapcaingoc
cocvang8 - 4 huongly
cocvang7 - 1 aiamcaro
cocvang5 - 3 thythy2021
cocvang8 - 4 hades
cocvang12 - 2 sieuga
cocvang14 - 11 lizmatt
cocvang1 - 1 nguyentri10x
cocvang1 - 1 mjetran
cocvang21 - 13 tahuuson
cocvang7 - 4 nakime3769
cocvang7 - 5 tuliphalan
cocvang13 - 3 hamynn
cocvang5 - 4 myhangsg
cocvang6 - 2 huongkute
cocvang2 - 1 lovewinter
cocvang7 - 2 beyeupk
cocvang1 - 0 hoangduy357
cocvang38 - 23 thuong95
cocvang3 - 1 nammien
cocvang9 - 6 vuongkhanh
cocvang1 - 1 trannhat
cocvang2 - 1 h2so4
cocvang5 - 1 ngocanhgalaxy
cocvang2 - 2 lanthanh
cocvang13 - 12 kidboy
cocvang18 - 9 trienchill
cocvang2 - 2 mailady
cocvang4 - 2 xuanthupro
cocvang1 - 1 vitaminc
cocvang1 - 1 paradol
cocvang4 - 4 luke911
cocvang9 - 8 thuyt1
cocvang0 - 10 daicagiangho
cocvang9 - 6 huemy
cocvang1 - 11 samsungintel
cocvang2 - 1 happy123
cocvang3 - 1 socnau
cocvang30 - 12 ekxanh
cocvang1 - 1 hoarung
cocvang9 - 5 nhocyeusky
cocvang3 - 3 huyluxz
cocvang1 - 5 amazon
cocvang7 - 2 vesau
cocvang11 - 10 heoway
cocvang11 - 6 vichio
cocvang4 - 4 lolovp
cocvang21 - 5 vanvolang
cocvang15 - 5 quangmetro
cocvang8 - 4 yoona
cocvang5 - 2 binhnhi
cocvang1 - 1 ozonevietnam
cocvang6 - 10 cuopbiensoh2o
cocvang6 - 2 crystal
cocvang11 - 3 sieutron
cocvang7 - 3 bingan
cocvang15 - 9 pingpong
cocvang1 - 1 nhipcautre21
cocvang6 - 3 suoingoc
cocvang5 - 4 thuykien
cocvang0 - 7 sanbangtaca123
cocvang2 - 0 duc3biii
cocvang2 - 3 cry99
cocvang3 - 1 titus
cocvang3 - 2 phuongminh
cocvang0 - 10 caroforfun99999
cocvang4 - 0 nttthuy
cocvang8 - 4 lanhphong
cocvang3 - 1 tranhang07
cocvang10 - 10 lejun
cocvang2 - 2 hoangphuc2040
cocvang3 - 0 alphax
cocvang8 - 5 ngannguyen
cocvang3 - 1 toxuanhoang
cocvang2 - 0 heodat91
cocvang22 - 5 phungtien
cocvang5 - 6 tahuy
cocvang4 - 0 paduc
cocvang2 - 1 khoailangnuong
cocvang4 - 1 dannyvnn
cocvang4 - 2 thuphuongle99
cocvang7 - 0 dorabase
cocvang10 - 8 gaodo
cocvang2 - 1 dolphin
cocvang11 - 6 nhatvy2291
cocvang3 - 1 thaonguyencafe
cocvang15 - 8 duyen10
cocvang6 - 1 cumeo
cocvang1 - 0 builan0209
cocvang2 - 0 yumkhin
cocvang1 - 0 heoconhamchoi
cocvang1 - 0 krixi
cocvang13 - 7 yukii
cocvang4 - 0 nganbali