cocvang
  • Hạng 9
  • Ngọc 244,485
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 80.79%
  • Chỉ số xã hội 229
  • Chỉ số đam mê 1.93
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cocvang15 - 4 frankho
cocvang7 - 8 rocket290671
cocvang12 - 0 paduc
cocvang3 - 1 osin2k
cocvang10 - 2 dannyvnn
cocvang6 - 5 giodaingan
cocvang15 - 7 khanhlucky97
cocvang12 - 11 heoway
cocvang16 - 10 pingpong
cocvang8 - 2 crystal
cocvang12 - 10 ngocruby9x
cocvang23 - 12 binhphonui
cocvang13 - 7 vangbacdaquy
cocvang4 - 4 trannhat
cocvang15 - 11 sujichan
cocvang4 - 3 nguoivohinh
cocvang9 - 6 bapcaingoc
cocvang9 - 8 chauky77
cocvang1 - 1 chuotmom
cocvang6 - 4 happykid76
cocvang1 - 0 thuydung25
cocvang8 - 5 toxuanhoang
cocvang9 - 5 hades
cocvang11 - 5 tuoiconrong
cocvang14 - 6 langtu
cocvang2 - 2 nguyentri10x
cocvang9 - 2 aconnongthon
cocvang3 - 2 thimhuong
cocvang8 - 6 tuliphalan
cocvang3 - 2 michnhi
cocvang3 - 0 hannie
cocvang4 - 0 tralacmi
cocvang2 - 2 lucky
cocvang16 - 10 phuongkarry
cocvang7 - 7 hanalov1
cocvang7 - 5 thythy2021
cocvang10 - 9 thuyt1
cocvang6 - 4 socnau
cocvang7 - 6 changtraivotinh035
cocvang5 - 5 cayruong
cocvang2 - 1 nhibuong
cocvang8 - 2 serahwang
cocvang6 - 5 happy123
cocvang3 - 3 ngocluan
cocvang3 - 5 ellis
cocvang4 - 2 titus
cocvang13 - 3 sieuga
cocvang5 - 4 lunox
cocvang6 - 2 mynno
cocvang1 - 1 mavuong
cocvang7 - 4 lvtrung
cocvang8 - 4 bingan
cocvang5 - 3 thaomoc
cocvang3 - 2 keosua
cocvang2 - 2 hoarung
cocvang24 - 7 phungtien
cocvang5 - 1 trailangthang
cocvang14 - 6 cobebencuaso
cocvang15 - 14 kidboy
cocvang5 - 2 tungk3
cocvang6 - 3 supersen
cocvang4 - 4 hihi112
cocvang5 - 6 hoangthienxa
cocvang0 - 1 muaxuanden
cocvang8 - 4 huongly
cocvang7 - 1 aiamcaro
cocvang14 - 11 lizmatt
cocvang1 - 1 mjetran
cocvang21 - 13 tahuuson
cocvang7 - 4 nakime3769
cocvang13 - 3 hamynn
cocvang5 - 4 myhangsg
cocvang6 - 2 huongkute
cocvang2 - 1 lovewinter
cocvang7 - 2 beyeupk
cocvang1 - 0 hoangduy357
cocvang38 - 23 thuong95
cocvang3 - 1 nammien
cocvang9 - 6 vuongkhanh
cocvang2 - 1 h2so4
cocvang5 - 1 ngocanhgalaxy
cocvang2 - 2 lanthanh
cocvang18 - 9 trienchill
cocvang2 - 2 mailady
cocvang4 - 2 xuanthupro
cocvang1 - 1 vitaminc
cocvang1 - 1 paradol
cocvang4 - 4 luke911
cocvang0 - 10 daicagiangho
cocvang9 - 6 huemy
cocvang1 - 11 samsungintel
cocvang30 - 12 ekxanh
cocvang9 - 5 nhocyeusky
cocvang3 - 3 huyluxz
cocvang1 - 5 amazon
cocvang7 - 2 vesau
cocvang11 - 6 vichio
cocvang4 - 4 lolovp
cocvang21 - 5 vanvolang
cocvang15 - 5 quangmetro