vivacoffee
  • Hạng ...
  • Ngọc 34,488
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 90.91%
  • Chỉ số xã hội 77
  • Chỉ số đam mê 13.47
  • Thời gian tham gia 8 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vivacoffee1 - 0 huongly
vivacoffee1 - 1 langtu
vivacoffee1 - 0 bongo
vivacoffee4 - 0 winxp
vivacoffee3 - 0 trailangthang
vivacoffee2 - 0 nakime3769
vivacoffee2 - 0 xuanthupro
vivacoffee0 - 3 racingboy
vivacoffee3 - 0 chuotmom
vivacoffee3 - 0 nhathaha
vivacoffee5 - 0 mailady
vivacoffee1 - 0 nguyencaodan123456
vivacoffee3 - 0 chauky77
vivacoffee1 - 0 btran2912
vivacoffee1 - 0 vitsenpaii
vivacoffee2 - 0 tungk3
vivacoffee3 - 0 myhangsg
vivacoffee2 - 0 socnau
vivacoffee2 - 0 thuytinhkhoc
vivacoffee2 - 0 phameco
vivacoffee3 - 1 buonnhoem
vivacoffee2 - 0 vientuong
vivacoffee3 - 0 thaomoc
vivacoffee2 - 0 giodaingan
vivacoffee6 - 1 thutrang
vivacoffee2 - 2 phuongxoan
vivacoffee5 - 1 bangtam2312
vivacoffee2 - 1 duyen10
vivacoffee4 - 0 binhnhi
vivacoffee3 - 0 changtraivotinh035
vivacoffee2 - 0 osin2k
vivacoffee4 - 0 kidboy
vivacoffee1 - 0 vietnamovernight
vivacoffee3 - 0 hoarung
vivacoffee3 - 0 hoagiay123
vivacoffee6 - 1 abccuti
vivacoffee2 - 0 vuongkhanh
vivacoffee2 - 0 thaonguyencafe
vivacoffee3 - 0 keosua
vivacoffee2 - 1 chihiro
vivacoffee3 - 0 trienchill
vivacoffee3 - 0 titus
vivacoffee3 - 0 nhipcautre21
vivacoffee2 - 0 mjetran
vivacoffee3 - 2 nguyentri10x
vivacoffee2 - 0 khanhlucky97
vivacoffee3 - 3 huongjep
vivacoffee3 - 0 phongyeu
vivacoffee2 - 0 michnhi
vivacoffee2 - 0 vitaminc
vivacoffee0 - 1 denhayden
vivacoffee5 - 0 lamcaro2
vivacoffee5 - 1 pingpong
vivacoffee2 - 1 hdmi2000
vivacoffee2 - 0 totoro
vivacoffee3 - 0 jang80
vivacoffee2 - 0 lanthanh
vivacoffee3 - 0 mrrua
vivacoffee2 - 3 nguyennhisopoor
vivacoffee5 - 2 thimhuong
vivacoffee4 - 1 vtvtvt
vivacoffee4 - 0 lvtrung
vivacoffee3 - 0 thuyt1
vivacoffee4 - 0 lejun
vivacoffee3 - 0 hihi112
vivacoffee1 - 2 lolovp
vivacoffee3 - 0 toxuanhoang
vivacoffee1 - 0 phucsss
vivacoffee1 - 0 nammien
vivacoffee5 - 1 mrboo
vivacoffee3 - 0 yoona
vivacoffee3 - 0 tuliphalan
vivacoffee2 - 0 boomx
vivacoffee3 - 0 cuopbiensoh2o
vivacoffee5 - 2 thuanvane
vivacoffee2 - 0 hoaanhdao2008
vivacoffee2 - 0 suoingoc