nonameme
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 82.54%
  • Chỉ số xã hội 63
  • Chỉ số đam mê 28.06
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nonameme2 - 1 lovewinter
nonameme1 - 4 wibunotsimpttv2k7
nonameme1 - 0 tralacmi
nonameme1 - 0 tuoiconrong
nonameme3 - 0 pully234
nonameme1 - 7 heodat91
nonameme4 - 2 jang80
nonameme2 - 0 toxuanhoang
nonameme2 - 0 lolovp
nonameme3 - 0 khoailangnuong
nonameme2 - 0 yoshida
nonameme10 - 9 nhabanbo
nonameme3 - 0 krixi
nonameme3 - 0 phongyeu
nonameme3 - 0 cry99
nonameme3 - 0 gaodo
nonameme3 - 0 yoona
nonameme7 - 0 sieuga
nonameme2 - 0 lamquennha
nonameme24 - 0 eketao
nonameme24 - 11 bingan
nonameme10 - 0 tuliphalan
nonameme8 - 0 michnhi
nonameme6 - 0 keosua
nonameme6 - 0 supersen
nonameme5 - 0 thienloi
nonameme11 - 2 vitaminc
nonameme10 - 0 teoteo
nonameme6 - 0 nhipcautre21
nonameme3 - 1 btran2912
nonameme9 - 0 crystal
nonameme18 - 1 hamynn
nonameme25 - 1 tungk3
nonameme2 - 4 phuongkarry
nonameme3 - 0 tranhang07
nonameme23 - 2 trucmai
nonameme2 - 2 thinpham
nonameme8 - 2 sieutron
nonameme9 - 6 ngocruby9x
nonameme1 - 1 sujichan
nonameme3 - 2 dannyvnn
nonameme7 - 0 nhatvy2291
nonameme1 - 0 beyeupk
nonameme0 - 1 thaonguyencafe
nonameme13 - 5 vnhello
nonameme15 - 3 hoaanhdao2008
nonameme13 - 8 anhhong9011
nonameme5 - 1 mikochan
nonameme5 - 2 myhangsg
nonameme1 - 0 thuong95
nonameme10 - 1 thuydung25
nonameme4 - 2 canho
nonameme4 - 4 cayruong
nonameme0 - 4 pingpong
nonameme2 - 1 suoingoc
nonameme0 - 2 luke911
nonameme6 - 3 heoway
nonameme2 - 0 thienthan999
nonameme1 - 4 huemy
nonameme4 - 2 thimhuong
nonameme10 - 8 nhibuong
nonameme5 - 3 thaomoc
nonameme6 - 11 thuykien