hhhhihi
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 572
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 12.00
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hhhhihi0 - 2 tralacmi
hhhhihi1 - 11 thuydung25
hhhhihi0 - 11 nguoivohinh