lucypham
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 945
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lucypham0 - 4 ngocsonhb
lucypham1 - 0 bkdth2019