hhtri1805
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 934
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hhtri18050 - 6 osin2k
hhtri18050 - 1 trumbatbai5397caro